Montaigne Centrum Blog

Judicial Independence Detained

Leonie van Lent As fits a centre of research on judicial administration, earlier blogs have dealt with urgent questions about the adherence to the rule of law and the functioning of the judiciary in the Netherlands. The topic of pre-trial detention combines all those questions. Here the politics of safety, the politicization of constitutional guarantees…

Lees meer

Rechterlijke onafhankelijkheid voorlopig gehecht

Leonie van Lent Zoals het een centrum van onderzoek naar rechtspleging betaamt, zijn in eerdere blogs al prangende vragen over de kwaliteit van de rechtsstaat en het functioneren van de rechterlijke macht de revue gepasseerd. Als er een onderwerp is waarin de hedendaagse pijnpunten van de Nederlandse rechtsstaat samenkomen, is het wel de voorlopige hechtenis….

Lees meer

Conferentie over Procedurele Rechtvaardigheid en de Rechtspraktijk

Lisa Ansems Op 10 april jl. vond de door het Montaigne Centrum georganiseerde internationale conferentie over procedurele rechtvaardigheid en de rechtspraktijk plaats. Gasten en sprekers, ook van (ver) buiten Utrecht, verzamelden zich rond 10:00 uur ’s ochtends op een erg toepasselijke locatie: een van de rechtszalen van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Na een kort…

Lees meer

Geen dwangsom bij een veroordeling tot betaling van een geldsom …

Ton Jongbloed De dwangsom is in 1933 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen en heeft in 1978 een verjongingskuur ondergaan waardoor het recht in België, Luxemburg en Nederland op dit punt gelijk luidend is. Het onderwerp dwangsom is nauw met het Molengraaff Instituut voor privaatrecht in Utrecht verbonden. Professor S.N. van Opstall (hoogleraar van…

Lees meer


Conference on Procedural Justice and Legal Practice

On the 10th of April 2015 the international conference on procedural justice and legal practice organized by the Montaigne Centre took place. Guests and speakers, from Utrecht and from far, gathered at 10 am at a very suitable location: one of the courtrooms of the District Court Midden-Nederland, location Utrecht. After a short welcome by…

Lees meer


Onderzoeksrapport ‘Toegang tot het recht – een actueel portret’

Hilke Grootelaar Zoals vorige week weer eens in de Tweede Kamer bleek: de bezuinigingen op het stelsel van rechtsbijstand staan volop in de belangstelling. Gelukkig maar, omdat het hier uiteindelijk gaat om de kwaliteit van de rechtsstaat. In de afgelopen jaren zijn er diverse overheidsmaatregelen genomen die gevolgen hebben voor de toegang tot het recht….

Lees meer

Democratie en Selectie van Rechters

Philip Langbroek De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten werden wel gezien als een test voor het huidige kabinet. Dit omdat de Provinciale Staten de Leden van de Eerste Kamer kiezen. De verkiezingen gingen gepaard met een debat over het afschaffen van de Eerste Kamer. Politici van één van de coalitiepartijen hebben namelijk gepleit voor…

Lees meer

Democracy and Judicial Selection

Philip Langbroek The provincial elections were considered a test case for the current cabinet, since the provincial councils also elect the Senate of the Dutch Parliament. The elections were accompanied by a debate on whether we should get rid of the Dutch Senate. Politicians from one of the coalition parties pleaded for the abolition of…

Lees meer