Montaigne Centrum Blog

Marc Simon Thomas

De rechter en de mediator. Vriendjes worden?

Marc Simon Thomas  Niet zo lang geleden mocht ik aanschuiven bij een inspiratiebijeenkomst van de Expertgroep Maatwerk en Mediation (hierna: EMM) van de Rechtspraak. Er waren enkele rechters, mediation-functionarissen, stafmedewerkers van verschillende rechtbanken en andere bij rechtspraak betrokken professionals aanwezig. Allemaal mensen met gedegen kennis van en een grote interesse in mediation. Het doel van…

Lees meer

Toegang tot Mediation

Marc Simon Thomas Onlangs verscheen in NRC Handelsblad een stuk van de hand van collega’s Grootelaar en Van den Bos over de nieuwe mediation wetgeving. Afgezien hiervan lijkt het publieke debat rondom mediation echter al enige tijd stil te liggen. Stilte voor de storm, vermoed ik. De door het (toenmalig) kamerlid Ard van der Steur…

Lees meer

Access to Mediation

Marc Simon Thomas In the NRC Handelsblad a piece written by my colleagues Grootelaar and Van den Bos was recently published on the new mediation legislation. Apart from this article the public debate concerning mediation appears to be at a standstill for some time. The lull before the storm, I suppose. Although the private member’s…

Lees meer