Montaigne Centrum Blog

Over ons

Het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging is een multidisciplinair onderzoekscentrum van de Universiteit Utrecht op het terrein van rechtsstaat en rechtspleging.

Rondom het concept van de (democratische) rechtsstaat is momenteel veel te doen, zowel in Nederland als daarbuiten. Vier belangrijke verschuivingen en ontwikkelingen zetten de klassieke concepten van de rechtsstaat in een nieuwe werkelijkheid:

  1. grootschalige technologische ontwikkelingen;
  2. niveauverschuivingen voor als het gaat om de vraag waar besluitvorming, bevoegdheidsuitoefening en rechtspleging plaatsvinden;
  3. een veranderende rol van private actoren en
  4. verschuivingen in het denken en verschillen van opvattingen over de waardering van centrale waarden van de rechtsstaat.

Deze vier verschuivingen en hun gevolgen voor de rechtsstaat en rechtspleging vormen de rode draad voor het onderzoek van het Montaigne Centrum. Hoofdvraag is welke (traditionele en nieuwe) kernwaarden, beginselen en dragers van de rechtsstaat in de nieuw gevormde realiteit centraal moeten staan om deze veerkrachtig en weerbaar te houden, en hoe zij het beste kunnen worden gegarandeerd en bevorderd, in het bijzonder ook in de rechtspleging.

Bezoek voor meer informatie onze website.