Montaigne Centrum Blog

Links

Montaigne Centrum:

Het Montaigne Centrum van Rechtsgeleerdheid bundelt expertise op het terrein van rechtspleging en conflictoplossing. Onderzoek vindt plaats vanuit juridische, rechtstheoretische, sociaal-psychologische en criminologische invalshoek. Kijk voor meer informatie op:

 

Andere interessante blogs:

  • Renforce Blog
    Het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE) van Rechtsgeleerdheid houdt zich bezig met de relatie tussen regulering en handhaving en het samenspel tussen de nationale, Europese en andere overheidsniveaus, en met de private elementen van regulering en handhaving.
  • Ucall Blog
    Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van Rechtsgeleerdheid onderzoekt de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten.