Montaigne Centrum Blog

Leonie van Lent

#Whataboutthepresumptionofinnocence?

Leonie van Lent The #metoo campaign has once again shown what social media are capable of: stirring a worldwide debate on important issues for people and society and questioning power structures that are not or cannot be put on trial in the same way in traditional media, politics and courts. But also: destroying reputations, careers…

Lees meer

#wathelptonsdeonschuldpresumptie?

Leonie van Lent De #metoo heeft weer eens laten zien waar sociale media toe in staat zijn: het wereldwijd aanjagen van een debat over belangrijke onderwerpen voor mens en maatschappij en het ter discussie stellen van machtsstructuren die binnen traditionele gremia van media, politiek en rechtspleging niet of niet met dezelfde kracht naar voren (kunnen)…

Lees meer

Judicial Independence Detained

Leonie van Lent As fits a centre of research on judicial administration, earlier blogs have dealt with urgent questions about the adherence to the rule of law and the functioning of the judiciary in the Netherlands. The topic of pre-trial detention combines all those questions. Here the politics of safety, the politicization of constitutional guarantees…

Lees meer

Rechterlijke onafhankelijkheid voorlopig gehecht

Leonie van Lent Zoals het een centrum van onderzoek naar rechtspleging betaamt, zijn in eerdere blogs al prangende vragen over de kwaliteit van de rechtsstaat en het functioneren van de rechterlijke macht de revue gepasseerd. Als er een onderwerp is waarin de hedendaagse pijnpunten van de Nederlandse rechtsstaat samenkomen, is het wel de voorlopige hechtenis….

Lees meer