Montaigne Centrum Blog

Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht

,

Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport Rolf: Zeg Ivo, wat vind jij als notoire rechtspleging-watcher eigenlijk van het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht [bijlage bij Kamerstukken II 2015/2016, 34389, nr. 9]? Weliswaar is inmiddels het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak, ten behoeve waarvan het rapport is…

Lees meer

Rechtseenheid in de EU interne markt: op het snijvlak van eenheid en diversiteit

  Jotte Mulder Hoe kan de diversiteit aan lidstatelijke ‘sociale systemen’ worden verenigd binnen een one-size-fits-all benadering van Europese marktintegratie? Dit is wellicht de voornaamste uitdaging van Europese marktintegratie en de rechtseenheid van het Europese recht. Daarbij wordt constant gebalanceerd op een snijvlak van eenheid (van het Europese recht) en diversiteit (van lidstatelijke belangen). Een…

Lees meer

The Urgenda judgement: legislature and government under intensive judicial supervision

Writing something about the Urgenda judgement (Rechtbank Den Haag 24 June 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145) might seem abundant at this point. After all, a lot of literature about the judgement has already been published. Is the judgement really so special? That can, with good reason, not be denied. The Urgenda Foundation is the organisation for sustainability and…

Lees meer


De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal

  Ivo Giesen De ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ (hierna: Wpv) maakt het voor de civiele feitenrechter (rechtbank en hof) mogelijk om gedurende een civiele procedure en alvorens daarin een einduitspraak te doen, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. In het recent verschenen boek ´De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge…

Lees meer

Should the national day be considered as the birthday of the mother country? The conflict between two kinds of outlooks on the concept of “country”

  Sjaak Zhang During the past week, China was celebrating its 67th national day; meanwhile, an intense controversy as to whether the national day should be considered as the birthday of the mother country arose, which has demonstrated Chinese people’s confusion about what constitute a country. This blog seeks to briefly explain where such confusion…

Lees meer

Duality or Complementarity?The Political and Legal Orientations of the Chinese Petitioning Mandate

Cong-rui Qiao On 14 September 2016, the Chinese State Bureau for Complaint Letters and Visits (“Bureau”) in Beijing saw 24 lawyers providing legal advice for the petitioners. This was the first experiment of the joint-program between the Ministry of Justice and the Bureau, which aims to resolve litigation-related petitions. With much attention given to the ongoing reforms,…

Lees meer

Honest judges, trustworthy judges

A few weeks ago, a journalist announced on VGNyhetter, a major Norwergian news website, that 19 Norwegian judges have heard cases in which insurance companies were parties, while the judges had shares in these insurance companies. The journalists Frank Haugsbø and Geir Olsenen have skilfully embroidered their story, including stories from the parties who lost…

Lees meer

Eerlijke rechters, betrouwbare rechters

Enkele weken geleden maakte een journalist op VGNyhetter, een grote Noorse Nieuwssite  bekend dat 19 Noorse rechters zaken hebben behandeld  waarin verzekeringsmaatschappijen partij waren, terwijl zij aandelen in  die verzekeringsmaatschappijen hadden. De journalisten Frank Haugsbø  en  Geir Olsenen hebben  dat bekwaam opgeklopt, inclusief verhalen van partijen die die zaken verloren hebben.  Die partijen zeggen nu…

Lees meer

The BREXIT and the international ambitions of the Dutch judiciary

Eddy Bauw Earlier this year, the Council for the Judiciary released a plan to establish a Netherlands Commercial Court (NCC). In the plan it was stated that the NCC would start on the 1st of January 2017. By now, a starting date of July 1st, 2017 seems more realistic. The upcoming Brexit makes this, in…

Lees meer