Logo Universiteit Utrecht

Montaigne Centrum Blog

When It Rains, It Pours: Recente ontwikkelingen in het internationaal strafrecht

Brianne McGonigle Leyh Internationaal strafrecht heeft de reputatie dat het traag is en dat zo snel vordert als een slak. Zo duurde het bijvoorbeeld tien jaar voordat het Internationaal Strafgerechtshof (ICC) tot zijn eerste uitspraak kwam in de Lubanga zaak, nadat de werkzaamheden in 2002 waren aangevangen. Ook het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië…

Lees meerRechtseenheid 3: Aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren

Rolf Ortlep Inleiding In mijn vorige blog heb ik een bescheiden aanzet gegeven om het begrip ‘rechtseenheid’ te definiëren en heb ik een aantal instrumenten genoemd die in elk geval (ook) als doel hebben om de rechtseenheid te optimaliseren. Vooralsnog worden de volgende vier onderscheiden: institutionele hervorming, prejudiciële procedure, coördinatie/afstemming en een gedifferentieerde discursieve motiveringsplicht….

Lees meer

The claim industry as object of research

Eddy Bauw Under the headline ‘The claim industry’, the Volkskrant on Saturday the 27th of February devoted attention to the increase in the number of collective redress procedures in the Netherlands. The figures presented by the newspaper are clear: organisations who allegedly represent half a million people, have in total claimed 1.6 billion euros in…

Lees meer

De claimindustrie als onderzoeksobject

Onder de kop ‘De claimindustrie’ besteedde de Volkskrant op zaterdag 27 februari jl. aandacht aan de toename van het aantal collectieve schadeclaims in ons land. De cijfers die de krant presenteerde liegen er niet om: organisaties die een half miljoen mensen zouden vertegenwoordigen, claimden samen voor 1,6 miljard euro aan schadevergoeding bij bedrijven en instellingen….

Lees meer

Rechtseenheid 2: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren

Rolf Ortlep In zijn ‘Rechtseenheid 1: Bloggen over rechtseenheid?’ heeft Eddy Bauw een inspirerende aftrap gegeven over het onderwerp rechtseenheid. Het is de bedoeling om – met die blog als startpunt – over dat onderwerp een reeks te openen. Met de onderhavige blog en de volgende blog wordt dienaangaande de spreekwoordelijke handschoen opgepakt.

Lees meer


The civil law sanctioning of violations of the principles of civil procedure

Ivo Giesen In December 2015 my book ‘Principles of civil procedure’ was published as part of the Asser Procesrecht-series (‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’ Wolters Kluwer: Deventer 2015). In this book, I discuss, after some general considerations, the guiding principles of civil procedure from a Dutch and European perspective. Based on the research into and the…

Lees meer

De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht

Ivo Giesen Begin december 2015 verscheen in de Asser Procesrecht-reeks een deel van mijn hand over ‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’ (Wolters Kluwer: Deventer 2015). Daarin bespreek ik, na enkele Algemene beschouwingen, de leidende beginselen van het civiele procesrecht, vanuit Nederlands en Europees perspectief. Gevoed door het onderzoek naar en de analyse van de zeven besproken…

Lees meer