Montaigne Centrum Blog

Eddy Bauw

More about the author

Het virus en de rechter, een eerste verkenning

De coronacrisis stelt de rechtspleging in alle getroffen landen voor grote organisatorische uitdagingen en fundamentele juridische vragen. In het hogere belang van de beteugeling van het virus nemen overheden vergaande maatregelen, waarbij burgerrechten in het geding kunnen zijn. Waar gaat het optreden van de overheid, in het belang van de gezondheid van haar burgers, te…

Lees meer

Class action Dutch style. Het kind en het badwater

In een Ucall blog van september vorig jaar is melding gemaakt van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie dat toen nog voor advies bij de Raad van State lag. Inmiddels is dit wetsvoorstel op 16 november 2016 aan de Tweede Kamer gezonden. In deze blog wordt ingegaan op de voorwaarden die in het wetsvoorstel aan het gebruik…

Lees meer

The BREXIT and the international ambitions of the Dutch judiciary

Eddy Bauw Earlier this year, the Council for the Judiciary released a plan to establish a Netherlands Commercial Court (NCC). In the plan it was stated that the NCC would start on the 1st of January 2017. By now, a starting date of July 1st, 2017 seems more realistic. The upcoming Brexit makes this, in…

Lees meer

The claim industry as object of research

Eddy Bauw Under the headline ‘The claim industry’, the Volkskrant on Saturday the 27th of February devoted attention to the increase in the number of collective redress procedures in the Netherlands. The figures presented by the newspaper are clear: organisations who allegedly represent half a million people, have in total claimed 1.6 billion euros in…

Lees meer

De claimindustrie als onderzoeksobject

Onder de kop ‘De claimindustrie’ besteedde de Volkskrant op zaterdag 27 februari jl. aandacht aan de toename van het aantal collectieve schadeclaims in ons land. De cijfers die de krant presenteerde liegen er niet om: organisaties die een half miljoen mensen zouden vertegenwoordigen, claimden samen voor 1,6 miljard euro aan schadevergoeding bij bedrijven en instellingen….

Lees meer


Dutch help for the Greek civil justice system?

Eddy Bauw The statement made during the Euro Summit on Greece on the 12th of July following 17 hours of meetings included one measure which has received less attention than the other (serious) demands made against Greece to qualify for new loans (Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 (SN 4070/15)). One of the measures…

Lees meer

Nederlandse hulp voor de Griekse civiele rechtspraak?

In de verklaring die tijdens de Eurotop over Griekenland op 12 juli na 17 uur vergaderen tot stand kwam, stond één maatregel die minder aandacht heeft gekregen dan de andere (zware) eisen die aan dat land werden gesteld om in aanmerking te komen voor nieuwe leningen (Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 (SN 4070/15)). Tot de…

Lees meer