Montaigne Centrum Blog

Lukas van den Berge

More about the author

Rights of Nature: Just Another Chocolate Laxative?

Scholars, lawyers and activists around the world have recently embraced the idea of granting legal personality and subjective rights to rivers, landscapes and other natural entities. In view of the climate crisis and other environmental problems, such an expansion of legal personhood and rights is widely understood as a revolution that could save the world….

Lees meer

Bestuursrechtspraak na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

Het zal niemand zijn ontgaan: in december verscheen een rapport waarin de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeert dat bij de terugvordering van kinderopvangtoeslag de laatste jaren ongekend onrecht heeft plaatsgevonden. Zowel de wetgever als het bestuur hebben volgens de commissie veel te weinig oog gehad voor bijzondere omstandigheden waaronder de strikte toepassing van algemene regels kan…

Lees meer

Pleidooi voor een multidimensionale bestuursrechtswetenschap

Toen ik alweer enige tijd geleden aan mijn proefschrift begon, was het de bedoeling dat ik iets op papier zou gaan zetten over de theorie van het bestuursrecht. ‘Nou, daar zit je mooi mee’, aldus de reactie van sommigen. ‘Het bestuursrecht heeft helemaal geen theorie, het gaat om de systematisering en de correcte toepassing van het geldende…

Lees meer

Voorbij het besluitbegrip: bestuursrecht ontketend?

Recht en verandering zijn inniger verbonden dan Vroom & Dreesmann, aldus Hans Nieuwenhuis in een tijd waarin dat warenhuis nog floreerde in de Nederlandse winkelstraten. Soms verandert het recht met tromgeroffel en paukenslag. Denk aan ingrijpende arresten als Lindenbaum/Cohen en Urgenda of aan ambitieuze wetgevingsprojecten zoals de nieuwe Omgevingswet. Maar vaker voltrekken veranderingen zich haast zonder dat we er erg in…

Lees meer

Biopolitics and the Coronavirus: in Defence of Giorgio Agamben

In some recent blog posts, Italian star philosopher Giorgio Agamben frames the governmental response to the outbreak of the coronavirus in Italy and elsewhere as ‘frenetic, irrational and entirely unfounded’. According to Agamben, Covid-19 is not too different from the normal flus that affect us every year. The governmental reaction to the outbreak would be…

Lees meer

Montesquieu, marginale toetsing en de ‘trias politica 2.0’

Volgens een aloud beeld mag de bestuursrechter niet ‘op de stoel van het bestuur’ gaan zitten. Op grond van haar bevoegdheden zou de overheid over een ‘discretionaire beslissingsruimte’ beschikken waarbinnen zij slechts onder democratische controle staat. Voor zover geen sprake is van een ‘criminal charge’ is alleen voorbij de ‘randen’ van dat bestuurlijke domein plaats…

Lees meer

Montesquieu and marginal review

In Dutch administrative law, a familiar view entails that the administrative court should not ‘occupy the chair of the executive’. By virtue of its powers, the government would have a ‘discretionary latitude of decision’ in which it is only under democratic control; insofar as it is not a matter of a ‘criminal charge’ there is…

Lees meer