Logo Universiteit Utrecht

Montaigne Centrum Blog

Responsieve opstelling binnen de Trias

Rolf Ortlep Relatief recent verscheen een redactioneel van de heer Scheltema, regeringscommissaris voor de algemene regels van het bestuursrecht, met als titel: ‘Bureaucratische rechtsstaat of responsieve rechtsstaat? (NTB 2015/37 en zie daarna zijn ‘Uitbesteding van overheidstaken: wegbestemming van rechtsbescherming? (NTB 2016/49)). Niet alleen in dat redactioneel maar ook in andere bronnen herken ik steeds vaker…

Lees meer

Unity of law in the application of the duty of consistent interpretation?

Sim Haket This blog considers whether unity of law should be strived for in the EU law remedy of the duty of consistent interpretation and, if so, how this could be achieved. I explain why it is necessary to differentiate between the national and the EU level when addressing this question. I argue that unity…

Lees meer


Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht

,

Rolf Ortlep & Ivo Giesen Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport Rolf: Zeg Ivo, wat vind jij als notoire rechtspleging-watcher eigenlijk van het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht [bijlage bij Kamerstukken II 2015/2016, 34389, nr. 9]? Weliswaar is inmiddels het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak, ten…

Lees meer

Rechtseenheid in de EU interne markt: op het snijvlak van eenheid en diversiteit

  Jotte Mulder Hoe kan de diversiteit aan lidstatelijke ‘sociale systemen’ worden verenigd binnen een one-size-fits-all benadering van Europese marktintegratie? Dit is wellicht de voornaamste uitdaging van Europese marktintegratie en de rechtseenheid van het Europese recht. Daarbij wordt constant gebalanceerd op een snijvlak van eenheid (van het Europese recht) en diversiteit (van lidstatelijke belangen). Een…

Lees meer

The Urgenda judgement: legislature and government under intensive judicial supervision

Rolf Ortlep Writing something about the Urgenda judgement (Rechtbank Den Haag 24 June 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145) might seem abundant at this point. After all, a lot of literature about the judgement has already been published. Is the judgement really so special? That can, with good reason, not be denied. The Urgenda Foundation is the organisation for…

Lees meer


De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal

  Ivo Giesen De ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ (hierna: Wpv) maakt het voor de civiele feitenrechter (rechtbank en hof) mogelijk om gedurende een civiele procedure en alvorens daarin een einduitspraak te doen, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. In het recent verschenen boek ´De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge…

Lees meer

Should the national day be considered as the birthday of the mother country? The conflict between two kinds of outlooks on the concept of “country”

  Sjaak Zhang During the past week, China was celebrating its 67th national day; meanwhile, an intense controversy as to whether the national day should be considered as the birthday of the mother country arose, which has demonstrated Chinese people’s confusion about what constitute a country. This blog seeks to briefly explain where such confusion…

Lees meer

Should the national day be considered as the birthday of the mother country? The conflict between two kinds of outlooks on the concept of “country”

Sjaak Zhang During the past week, China was celebrating its 67th national day; meanwhile, an intense controversy as to whether the national day should be considered as the birthday of the mother country arose, which has demonstrated Chinese people’s confusion about what constitute a country. This blog seeks to briefly explain where such confusion lies,…

Lees meer