Montaigne Centrum Blog

Should the national day be considered as the birthday of the mother country? The conflict between two kinds of outlooks on the concept of “country”

  Sjaak Zhang During the past week, China was celebrating its 67th national day; meanwhile, an intense controversy as to whether the national day should be considered as the birthday of the mother country arose, which has demonstrated Chinese people’s confusion about what constitute a country. This blog seeks to briefly explain where such confusion…

Lees meer

Duality or Complementarity?The Political and Legal Orientations of the Chinese Petitioning Mandate

Cong-rui Qiao On 14 September 2016, the Chinese State Bureau for Complaint Letters and Visits (“Bureau”) in Beijing saw 24 lawyers providing legal advice for the petitioners. This was the first experiment of the joint-program between the Ministry of Justice and the Bureau, which aims to resolve litigation-related petitions. With much attention given to the ongoing reforms,…

Lees meer

Honest judges, trustworthy judges

A few weeks ago, a journalist announced on VGNyhetter, a major Norwergian news website, that 19 Norwegian judges have heard cases in which insurance companies were parties, while the judges had shares in these insurance companies. The journalists Frank Haugsbø and Geir Olsenen have skilfully embroidered their story, including stories from the parties who lost…

Lees meer

Eerlijke rechters, betrouwbare rechters

Enkele weken geleden maakte een journalist op VGNyhetter, een grote Noorse Nieuwssite  bekend dat 19 Noorse rechters zaken hebben behandeld  waarin verzekeringsmaatschappijen partij waren, terwijl zij aandelen in  die verzekeringsmaatschappijen hadden. De journalisten Frank Haugsbø  en  Geir Olsenen hebben  dat bekwaam opgeklopt, inclusief verhalen van partijen die die zaken verloren hebben.  Die partijen zeggen nu…

Lees meer

The BREXIT and the international ambitions of the Dutch judiciary

Eddy Bauw Earlier this year, the Council for the Judiciary released a plan to establish a Netherlands Commercial Court (NCC). In the plan it was stated that the NCC would start on the 1st of January 2017. By now, a starting date of July 1st, 2017 seems more realistic. The upcoming Brexit makes this, in…

Lees meer

De BREXIT en de internationale ambities van de Nederlandse rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak bracht begin dit jaar een plan tot oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) naar buiten. Daarbij werd vermeld dat dit NCC op 1 januari 2017 van start zal gaan. Inmiddels lijkt een ingangsdatum van 1 juli 2017 realistischer. De aanstaande Brexit maakt deze op zichzelf al prikkelende plannen nog…

Lees meer

Brexit: why EU leaders should hold their horses

Bas van Bockel According to art. 50 of the Treaty on European Union (“TEU”, Lisbon version), “any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements”. In February of this year the European Parliament published a briefing informing citizens and politicians of the backgrounds and the debate on…

Lees meer

Waarom het tribunaal dat het Zuid-Chinese Zee geschil behandelt plaats zou moeten maken voor een oplossing op basis van onderhandelingen

Tom Zwart In het Westen wordt het internationale recht in de collegezalen van juridische faculteiten en de kantoren van de ministeries van Buitenlandse Zaken uitsluitend nog geassocieerd met rechterlijke instanties en tribunalen. Het idee lijkt te hebben postgevat dat iets enkel als recht kan worden aangemerkt als het afkomstig is van een internationale rechterlijke instantie….

Lees meer

Why the Tribunal Dealing with the South China Sea Dispute Should Step Aside to Make Way for a Negotiated Settlement

Tom Zwart  Increasingly, in the West, in the class rooms of law schools and offices of foreign ministries, international law is being associated exclusively with courts and tribunals. The idea seems to be that something can only be regarded as law if it emanates from an international court. This judicialization of international law overlooks the…

Lees meer

When It Rains, It Pours: Recente ontwikkelingen in het internationaal strafrecht

Brianne McGonigle Leyh Internationaal strafrecht heeft de reputatie dat het traag is en dat zo snel vordert als een slak. Zo duurde het bijvoorbeeld tien jaar voordat het Internationaal Strafgerechtshof (ICC) tot zijn eerste uitspraak kwam in de Lubanga zaak, nadat de werkzaamheden in 2002 waren aangevangen. Ook het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië…

Lees meer