Montaigne Centrum Blog

Conference on Procedural Justice and Legal Practice

On the 10th of April 2015 the international conference on procedural justice and legal practice organized by the Montaigne Centre took place. Guests and speakers, from Utrecht and from far, gathered at 10 am at a very suitable location: one of the courtrooms of the District Court Midden-Nederland, location Utrecht. After a short welcome by…

Lees meer


Onderzoeksrapport ‘Toegang tot het recht – een actueel portret’

Hilke Grootelaar Zoals vorige week weer eens in de Tweede Kamer bleek: de bezuinigingen op het stelsel van rechtsbijstand staan volop in de belangstelling. Gelukkig maar, omdat het hier uiteindelijk gaat om de kwaliteit van de rechtsstaat. In de afgelopen jaren zijn er diverse overheidsmaatregelen genomen die gevolgen hebben voor de toegang tot het recht….

Lees meer

Democratie en Selectie van Rechters

Philip Langbroek De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten werden wel gezien als een test voor het huidige kabinet. Dit omdat de Provinciale Staten de Leden van de Eerste Kamer kiezen. De verkiezingen gingen gepaard met een debat over het afschaffen van de Eerste Kamer. Politici van één van de coalitiepartijen hebben namelijk gepleit voor…

Lees meer

Democracy and Judicial Selection

Philip Langbroek The provincial elections were considered a test case for the current cabinet, since the provincial councils also elect the Senate of the Dutch Parliament. The elections were accompanied by a debate on whether we should get rid of the Dutch Senate. Politicians from one of the coalition parties pleaded for the abolition of…

Lees meer