Montaigne Centrum Blog

Democratie en Selectie van Rechters

Philip Langbroek De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten werden wel gezien als een test voor het huidige kabinet. Dit omdat de Provinciale Staten de Leden van de Eerste Kamer kiezen. De verkiezingen gingen gepaard met een debat over het afschaffen van de Eerste Kamer. Politici van één van de coalitiepartijen hebben namelijk gepleit voor…

Lees meer

Democracy and Judicial Selection

Philip Langbroek The provincial elections were considered a test case for the current cabinet, since the provincial councils also elect the Senate of the Dutch Parliament. The elections were accompanied by a debate on whether we should get rid of the Dutch Senate. Politicians from one of the coalition parties pleaded for the abolition of…

Lees meer