Logo Universiteit Utrecht

Montaigne Centrum Blog

Nederlandse hulp voor de Griekse civiele rechtspraak?

In de verklaring die tijdens de Eurotop over Griekenland op 12 juli na 17 uur vergaderen tot stand kwam, stond één maatregel die minder aandacht heeft gekregen dan de andere (zware) eisen die aan dat land werden gesteld om in aanmerking te komen voor nieuwe leningen (Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 (SN 4070/15)). Tot de…

Lees meer

Moeten we blij zijn met een irritante horzel? Over de querulant en zijn onbedoelde, onvoorziene maar wenselijke functies

Wibo van Rossum Sinds ik onderzoek doe naar de wrakingsprocedure (publicatie ‘Wraking bottom-up’ in 2012 en huidig lopend onderzoek naar de ‘pilot externe wrakingskamer’) ben ik geïnteresseerd geraakt in de querulant. Querulanten dienen naar mijn idee vaker dan andere burgers een wrakingsverzoek in. Door dat kenmerk worden ze ook deels geclassificeerd. Erhard Blankenburg heeft eerder…

Lees meer

Should we be happy with a pesky hornet? On the querulant and his unintended, unexpected but desirable functions

Wibo van Rossum While researching the challenge procedures (publication, ‘Wraking bottom-up’ in 2012 and the current research into the ‘pilot externe wrakingskamer’) I became interested in the querulant. Querulants, in my opinion, challenge a judge more often than other citizens. They are also partly classified by this characteristic. Erhard Blankenburg has previously said that with…

Lees meer

Toegang tot Mediation

Marc Simon Thomas Onlangs verscheen in NRC Handelsblad een stuk van de hand van collega’s Grootelaar en Van den Bos over de nieuwe mediation wetgeving. Afgezien hiervan lijkt het publieke debat rondom mediation echter al enige tijd stil te liggen. Stilte voor de storm, vermoed ik. De door het (toenmalig) kamerlid Ard van der Steur…

Lees meer

Access to Mediation

Marc Simon Thomas In the NRC Handelsblad a piece written by my colleagues Grootelaar and Van den Bos was recently published on the new mediation legislation. Apart from this article the public debate concerning mediation appears to be at a standstill for some time. The lull before the storm, I suppose. Although the private member’s…

Lees meer

Judicial Independence Detained

Leonie van Lent As fits a centre of research on judicial administration, earlier blogs have dealt with urgent questions about the adherence to the rule of law and the functioning of the judiciary in the Netherlands. The topic of pre-trial detention combines all those questions. Here the politics of safety, the politicization of constitutional guarantees…

Lees meer

Rechterlijke onafhankelijkheid voorlopig gehecht

Leonie van Lent Zoals het een centrum van onderzoek naar rechtspleging betaamt, zijn in eerdere blogs al prangende vragen over de kwaliteit van de rechtsstaat en het functioneren van de rechterlijke macht de revue gepasseerd. Als er een onderwerp is waarin de hedendaagse pijnpunten van de Nederlandse rechtsstaat samenkomen, is het wel de voorlopige hechtenis….

Lees meer

Conferentie over Procedurele Rechtvaardigheid en de Rechtspraktijk

Lisa Ansems Op 10 april jl. vond de door het Montaigne Centrum georganiseerde internationale conferentie over procedurele rechtvaardigheid en de rechtspraktijk plaats. Gasten en sprekers, ook van (ver) buiten Utrecht, verzamelden zich rond 10:00 uur ’s ochtends op een erg toepasselijke locatie: een van de rechtszalen van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Na een kort…

Lees meer

Geen dwangsom bij een veroordeling tot betaling van een geldsom …

Ton Jongbloed De dwangsom is in 1933 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen en heeft in 1978 een verjongingskuur ondergaan waardoor het recht in België, Luxemburg en Nederland op dit punt gelijk luidend is. Het onderwerp dwangsom is nauw met het Molengraaff Instituut voor privaatrecht in Utrecht verbonden. Professor S.N. van Opstall (hoogleraar van…

Lees meer