Montaigne Centrum Blog

Tom Zwart


Waarom het tribunaal dat het Zuid-Chinese Zee geschil behandelt plaats zou moeten maken voor een oplossing op basis van onderhandelingen

Tom Zwart In het Westen wordt het internationale recht in de collegezalen van juridische faculteiten en de kantoren van de ministeries van Buitenlandse Zaken uitsluitend nog geassocieerd met rechterlijke instanties en tribunalen. Het idee lijkt te hebben postgevat dat iets enkel als recht kan worden aangemerkt als het afkomstig is van een internationale rechterlijke instantie….

Lees meer

Why the Tribunal Dealing with the South China Sea Dispute Should Step Aside to Make Way for a Negotiated Settlement

Tom Zwart  Increasingly, in the West, in the class rooms of law schools and offices of foreign ministries, international law is being associated exclusively with courts and tribunals. The idea seems to be that something can only be regarded as law if it emanates from an international court. This judicialization of international law overlooks the…

Lees meer