Montaigne Centrum Blog

Philip Langbroek

More about the author

Griekse lessen: Hiërarchie als belemmering voor organisatieontwikkeling in de rechtspraak

De normen van de Venice Commission voor de interne onafhankelijkheid en de professionele autonomie van rechters schieten tekort. De Griekse situatie laat in het bijzonder zien dat willekeur in de hiërarchie van de rechterlijke organisatie een belemmering vormt voor organisatieontwikkeling en logistieke samenwerking met andere organisaties in de rechtspleging (advocatuur, openbaar ministerie, jeugdzorg enz.). Voorspelbare…

Lees meer


Onafhankelijke rechtspraak bekostigen

Nederland heeft in termen van wettelijke regels een uitgebalanceerd systeem van financiering van de rechterlijke organisatie. Het is ingewikkeld. De begroting van de rechterlijke organisatie wordt bepaald door de productie van de rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Per rechtsgebied worden verschillende tarieven gehanteerd. Meervoudige kamerzaken leveren veel…

Lees meer

Fake Facts: the Justice Scoreboard of the Directorate General for Justice and Consumer protection

The European Commission has a justice policy which involves all national judiciaries, whose functioning is monitored. However I argue that this monitoring is done unsatisfactory. Justice is an important subject in the European Union. For example, trade and crime do cross borders and economic competition contracts and regulations need the guarantee of enforceability. It is…

Lees meer

Rechtspraak die verbindt

Nederland heeft professionele rechtspraak. Leken spelen nergens een rol in de rechtspleging, of het zou gaan om partijen, die zonder advocaat procederen. En Nederland is een land waar  diploma’s op de arbeidsmarkt belangrijk gevonden worden. Zonder diploma geen baan waar voor je getrainde vaardigheden voor moet hebben.

Lees meer

Honest judges, trustworthy judges

A few weeks ago, a journalist announced on VGNyhetter, a major Norwergian news website, that 19 Norwegian judges have heard cases in which insurance companies were parties, while the judges had shares in these insurance companies. The journalists Frank Haugsbø and Geir Olsenen have skilfully embroidered their story, including stories from the parties who lost…

Lees meer

Eerlijke rechters, betrouwbare rechters

Enkele weken geleden maakte een journalist op VGNyhetter, een grote Noorse Nieuwssite  bekend dat 19 Noorse rechters zaken hebben behandeld  waarin verzekeringsmaatschappijen partij waren, terwijl zij aandelen in  die verzekeringsmaatschappijen hadden. De journalisten Frank Haugsbø  en  Geir Olsenen hebben  dat bekwaam opgeklopt, inclusief verhalen van partijen die die zaken verloren hebben.  Die partijen zeggen nu…

Lees meer

The revolt of the judges

Judges in the Netherlands are rebelling against the endless series of changes in the organization of the judiciary. What is occurring is more than a simple merger; the organization has become too dominant in the judges’ work. Judges do substantive work. They give judgments in other people’s disputes. To be able to do that work…

Lees meer

De opstand van rechters

Rechters komen in  opstand tegen de eindeloze reeks veranderingen in de rechterlijke organisatie.  Er is meer aan de hand dan een eenvoudige fusiebeweging; de organisatie is te dominant geworden in het rechterswerk. Rechters doen inhoudelijk werk. Ze geven oordelen in andermans geschillen. Om dat werk goed te kunnen doen, moeten ze goed zijn opgeleid. Er…

Lees meer

Democratie en Selectie van Rechters

Philip Langbroek De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten werden wel gezien als een test voor het huidige kabinet. Dit omdat de Provinciale Staten de Leden van de Eerste Kamer kiezen. De verkiezingen gingen gepaard met een debat over het afschaffen van de Eerste Kamer. Politici van één van de coalitiepartijen hebben namelijk gepleit voor…

Lees meer