Montaigne Centrum Blog


Deskundigenserie: Het gezelschapsspel van het duiden van EHRM-rechtspraak, of het raadsel van Korošec t. Slovenië

Janneke Gerards Het Korošec-arrest heeft in Nederland heel wat teweeggebracht. Allerlei mensen zijn in de pen geklommen om de uitspraak te duiden; dit blog wijdt er zelfs een hele ‘deskundigenserie’ aan. Vanuit EVRM-perspectief is niettemin de vraag of al die aandacht gerechtvaardigd is. Het is immers een unanieme uitspraak, die van het Hof slechts ‘importance…

Lees meer

Deskundigenserie: Het arrest Korošec en de metajuridische factoren bij de benoeming van medisch deskundigen

Jim Waasdorp In de literatuur heeft het arrest Korošec veel aandacht gekregen (zie bijvoorbeeld de artikelen van B.J. van Ettekoven en G. De Groot). Hierin staat voornamelijk een juridische benadering centraal van de belangenafweging die de bestuursrechter moet maken met betrekking tot het al dan niet benoemen van een medisch deskundige. Er zijn echter goede argumenten…

Lees meer

Game changer: how newspapers can stimulate legal unity in Europe

In the May 16th edition, the Frankfurter Allgemeine Zeitung lets us have it right between the eyes: ‘Is the ECJ ruling justified?’. This question, enclosed in a polling-feature, regarding Opinion 2/15 on the EU’s powers to conclude the EU-Singapore Trade Deal, is intriguing – perhaps even revolutionary. Probably for the first time, a European newspaper included…

Lees meer

Problem-Solving Justice – Bringing Justice close to People: De vrederechter in Nederland

Emanuel van Dongen Onlangs heeft de Tweede Kamer  het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om de ‘vrederechters’ in te passen in de reguliere rechtspraak. Vrederechters zijn kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De vrederechter is bedoeld voor eenvoudige zaken op het gebied van civiel-,…

Lees meerDisdain for Law and Democracy: A Red Flag in Radicalization Processes

Kees van den Bos Radicalization and associated issues such as extremism and terrorism are important problems in our world. Various radical belief systems are associated with the problems of radicalization, extremism, and terrorism. These belief systems include extreme Muslim beliefs as well as radical right-wing and left-wing beliefs. Due to its importance and complexity, I…

Lees meer

Deskundigenserie: Korošec-arrest in de bestuursrechtspraak

Iets zeggen over het Korošec-arrest is niet als uilen naar Athene dragen. Over het belang en uitwerking van dat arrest is namelijk nog veel onduidelijk. Uit de Nederlandse bestuursrechtspraak komt naar voren dat de rechter zich meer bewust is van een eventuele veroordeling wegens schending van het – in artikel 6 EVRM neergelegde – beginsel…

Lees meer

Montaigne Researchers Present at the Annual Asian Law Institute Conference in Manila, Philippines May 2017

Julie Fraser The 14th Asian Law Institute conference was hosted by the College of Law of the University of the Philippines from 18 to 19 May 2017 in Manila. Qiao Cong-rui, Julie Fraser, and Niu Ming, PhD Candidates and researchers with the Montaigne Centre, participated in the conference. The conference brought together academics and professionals…

Lees meer