Montaigne Centrum Blog


Beter niets dan iets: het spreekrecht voor slachtoffers bij de verlenging van de tbs-maatregel

Rozemarijn van Spaendonck De slachtoffers van strafbare feiten hebben nog nooit zoveel mogelijkheden gehad om hun stem te laten horen bij het bestraffen van de daders als vandaag de dag. De minister van Justitie en Veiligheid gaat nu een stap verder met het voorstel slachtoffers eveneens spreekrecht te geven in de procedure over de voorwaardelijke…

Lees meer


The Rome Statute at 20 Years: Exploring Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court

,

Julie Fraser & Brianne McGonigle Leyh On 17 July 2018, the Rome Statute (RS) creating the International Criminal Court (ICC) celebrated its 20th anniversary. The ICC is a permanent court that investigates serious international crimes including genocide, crimes against humanity, and war crimes, and prosecutes individuals believed to be most responsible. In this way, the ICC promotes the rule…

Lees meer

Constructief strafrecht

 Lisa Ansems Het is een tegenwoordig veelgehoorde kreet: Nederlandse rechters straffen te soft. Er zou te weinig nadruk liggen op vergelding en te veel op (re)socialisering van veroordeelden. Dit sentiment is recentelijk ook beschreven door Henri Beunders in een interessant opiniestuk in de NRC. Na een rondgang door het strafrecht constateert Beunders dat we in…

Lees meer

“Practically unimportant”? A poor excuse or well-executed sarcasm? — On China’s constitutional amendment removing the limitation on the President’s term of office

Shuai Zhang in response to a previous blog post by Cong-rui Qiao The National Congress of China has recently passed a highly controversial constitutional amendment removing the limitation on the President’s term of office. Consequently, it is no longer limited to two consecutive terms. While some consider this amendment as a step towards dictatorship, many are…

Lees meer

Protocol 16 EVRM: baat het niet, dan schaadt het ook niet?

Janneke Gerards Op 1 augustus a.s. treedt Protocol 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in werking voor de eerste tien staten die het hebben geratificeerd. Dit zogenaamde Advies- of Dialoogprotocol roept een nieuwe procedure in het leven bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), die…

Lees meer

Drifting between disciplines: the challenges of doing multi- and interdisciplinary research

Erie Tanja, postdoctoral researcher               Nowadays, when talking about scientific research, the call to make it multi- or interdisciplinary, is never far away. Although the terms are often mixed up or used interchangeably, there is a difference. Multidisciplinary research is about ‘simply’ combining insights from different disciplines; interdisciplinary research…

Lees meer

De Urgenda-uitspraak: rechter zijn boekje te buiten?

  Sjoerd Staal Deze blog is onderdeel van een studentenserie. Het blog is geschreven door een bachelorstudent. Hoewel al veel is geschreven over de Urgenda-uitspraak – de uitspraak waarin de rechter de staat beval haar beleid inzake het terugdringen van broeikasgassen aan te passen – wordt de discussie vaak gevoerd op een te algemeen niveau….

Lees meer

‘Every Organ of Society’: Exploring the Role of Social Institutions in the Effective Implementation of International Human Rights Law

Julie Fraser This blog was written by Julie Fraser who will defend her PhD at Utrecht University on 31 May at 10.30am. This year we celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This document continues to represent a landmark achievement of the international community. Since 1948, much progress has been achieved, with numerous human…

Lees meer