Montaigne Centrum Blog

Janneke Gerards

More about the author

Algorithmic discrimination in Europe: Challenges and Opportunities for EU equality law

Early 2020, the European Commission recognized in the preamble of its White Paper on Artificial Intelligence that AI ‘entails a number of potential risks’ including ‘gender-based or other kinds of discrimination’. It therefore deemed ‘important to assess whether [EU law] can be enforced adequately to address the risks that AI systems create, or whether adjustments…

Lees meer

Spiegel of lachspiegel? Over het EVRM en het Urgenda-arrest

Op 20 december 2019 wees de Hoge Raad arrest in de Urgenda-zaak. Daarin bevestigde de Hoge Raad dat de Staat verplicht is om eind 2020 een reductie van broeikasgassen te realiseren van 25%. Politiek gezien is het afwachten hoe het nu verder gaat en of (en hoe) het kabinet erin slaagt om gevolg te geven…

Lees meer

Protecting the rule of law by European Courts – which way to go?

Janneke Gerards The rule of law is under pressure in many States. In recent times, for example, Hungary and Poland have been severely criticised for changes they have made to their systems that undermine judicial impartiality and independence. Moreover, in several States, the pluriformity of the media is under pressure, the role of civil society is threatened, and the…

Lees meer

Protocol 16 EVRM: baat het niet, dan schaadt het ook niet?

Janneke Gerards Op 1 augustus a.s. treedt Protocol 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in werking voor de eerste tien staten die het hebben geratificeerd. Dit zogenaamde Advies- of Dialoogprotocol roept een nieuwe procedure in het leven bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), die…

Lees meer

Deskundigenserie: Het gezelschapsspel van het duiden van EHRM-rechtspraak, of het raadsel van Korošec t. Slovenië

Janneke Gerards Het Korošec-arrest heeft in Nederland heel wat teweeggebracht. Allerlei mensen zijn in de pen geklommen om de uitspraak te duiden; dit blog wijdt er zelfs een hele ‘deskundigenserie’ aan. Vanuit EVRM-perspectief is niettemin de vraag of al die aandacht gerechtvaardigd is. Het is immers een unanieme uitspraak, die van het Hof slechts ‘importance…

Lees meer