Logo Universiteit Utrecht

Montaigne Centrum Blog

Drifting between disciplines: the challenges of doing multi- and interdisciplinary research

Erie Tanja, postdoctoral researcher               Nowadays, when talking about scientific research, the call to make it multi- or interdisciplinary, is never far away. Although the terms are often mixed up or used interchangeably, there is a difference. Multidisciplinary research is about ‘simply’ combining insights from different disciplines; interdisciplinary research…

Lees meer

De Urgenda-uitspraak: rechter zijn boekje te buiten?

  Sjoerd Staal Deze blog is onderdeel van een studentenserie. Het blog is geschreven door een bachelorstudent. Hoewel al veel is geschreven over de Urgenda-uitspraak – de uitspraak waarin de rechter de staat beval haar beleid inzake het terugdringen van broeikasgassen aan te passen – wordt de discussie vaak gevoerd op een te algemeen niveau….

Lees meer

‘Every Organ of Society’: Exploring the Role of Social Institutions in the Effective Implementation of International Human Rights Law

Julie Fraser This blog was written by Julie Fraser who will defend her PhD at Utrecht University on 31 May at 10.30am. This year we celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This document continues to represent a landmark achievement of the international community. Since 1948, much progress has been achieved, with numerous human…

Lees meer

Experimentwetgeving, verenigbaar met het legaliteitsbeginsel?

Sjoerd van der Bruggen Dit is een blog in de studentenserie. Het blog is geschreven door een bachelorstudent. Onze samenleving ondergaat veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen verlopen soms zo snel, dat de traditionele wetgeving niet altijd goed in staat is deze bij te benen. Experimentwetgeving zou hier een passende oplossing voor kunnen zijn,…

Lees meer

Strijd tussen rechtspraak en mediation?

Lieke te Velde Dit is een blog in de studentenserie. Het blog is geschreven door een vierdejaars bachelorstudent De rechtspraak met haar vele rechtsstatelijke waarborgen versus mediation: twee uitersten of liggen ze dichter bij elkaar dan men wellicht denkt?  Binnen ons rechtssysteem is tegenwoordig sprake van twee waardestelsels. Enerzijds is er het stelsel van klassiek-rechtsstatelijke…

Lees meer


De politiek, een slechte verliezer?

Leonie Huijbers De machtsverdeling tussen de wetgever – vertegenwoordigd door ‘de politiek’ – en de rechter – vertegenwoordigd door ‘de jurist’ – is een eeuwenoud dilemma. De vraag welke positie beide machten in het staatsrechtelijk geheel innemen is vaste kost voor de (staatsrecht)jurist. De balans tussen deze machten verandert regelmatig in een spanning – een…

Lees meer

Politicians, sore losers?

Leonie Huijbers The division of power between the legislator – represented by ‘the political’ – and the judge – represented by ‘the legal’ – is a centuries-old dilemma. The question on which position both powers take in the constitutional context is an everyday reality for the (constitutional) lawyer. The balance between these powers often turns…

Lees meer

#Whataboutthepresumptionofinnocence?

Leonie van Lent The #metoo campaign has once again shown what social media are capable of: stirring a worldwide debate on important issues for people and society and questioning power structures that are not or cannot be put on trial in the same way in traditional media, politics and courts. But also: destroying reputations, careers…

Lees meer

#wathelptonsdeonschuldpresumptie?

Leonie van Lent De #metoo heeft weer eens laten zien waar sociale media toe in staat zijn: het wereldwijd aanjagen van een debat over belangrijke onderwerpen voor mens en maatschappij en het ter discussie stellen van machtsstructuren die binnen traditionele gremia van media, politiek en rechtspleging niet of niet met dezelfde kracht naar voren (kunnen)…

Lees meer