Montaigne Centrum Blog

Leonie Huijbers


De politiek, een slechte verliezer?

Leonie Huijbers De machtsverdeling tussen de wetgever – vertegenwoordigd door ‘de politiek’ – en de rechter – vertegenwoordigd door ‘de jurist’ – is een eeuwenoud dilemma. De vraag welke positie beide machten in het staatsrechtelijk geheel innemen is vaste kost voor de (staatsrecht)jurist. De balans tussen deze machten verandert regelmatig in een spanning – een…

Lees meer

Politicians, sore losers?

Leonie Huijbers The division of power between the legislator – represented by ‘the political’ – and the judge – represented by ‘the legal’ – is a centuries-old dilemma. The question on which position both powers take in the constitutional context is an everyday reality for the (constitutional) lawyer. The balance between these powers often turns…

Lees meer