Logo Universiteit Utrecht

Montaigne Centrum Blog

Transformative Reparations for Victims under International Law: Changing the Game or More of the Same?

                                                                                          Julie Fraser & Brianne McGonigle Leyh

victims-rightsReparations are an old concept in both domestic and international law. Victims have long been repaired in some way for the harms they suffered themselves, to their families or property. Following World War II, victims received some type of reparation, usually paid by the State, for their profound losses, and just last year the Dutch Railways NS announced that it would pay reparations to victims for its role in transportation for the Nazi regime. In the USA there have been enduring discussions about the yet unpaid reparations for slavery. Along with these developments, there have been changes to the approaches taken to reparations. Firstly, reparations have been recognised as part of a victim’s right under international law. Secondly, critiques have arisen regarding the traditional approach of reparations that seeks to restore victims to the position they were in before the harm occurred. Academics and practitioners have criticised this approach as failing to address socio-economic disparities and unequal power structures, which may have led to the victimisation in the first place. The recent transformative justice movement, and transformative reparations in particular, grew out of the belief that it is ineffectual to place marginalised victims back into positions of marginalisation following serious harm. This blog, based on a recently published article, critically examines transformative reparations within the human rights and criminal context, and explores whether the concept of transformation is changing the game.

(meer…)

Montaigne congresmiddag over registratie onderhandse pand- en cessieakten: toe aan vernieuwing?!

                                                                                         Paulien van Dijk & Anna Berlee

belastingdienstHet registreren van onderhandse akten bij de Belastingdienst is een ouderwets proces. De papieren akte wordt voorzien van een bewijs van registratie, waarna het papier weer wordt teruggezonden naar de registrerende partij. Dit jaar moet de evaluatie van de Registratiewet 1970 plaatsvinden. Hoewel deze evaluatie in het kader van het convenant tussen de belastingdienst en de KNB plaatsvindt, biedt deze evaluatie een mooie gelegenheid om de huidige vorm van registratie onder de loep te nemen. Daarom is op donderdag 11 april jl. het congres ‘Registratie onderhandse pand- en cessieakten: toe aan vernieuwing?/!’ georganiseerd door Montaigne Centrum onderzoekers Jan Biemans en Anna Berlee. Tijdens dit congres deelden wetenschappers en mensen uit de praktijk hun visie over de huidige manier van registreren en de mogelijke vernieuwing daarvan. Het werd snel duidelijk dat het trage papieren registratieproces niet meer binnen deze tijd past en we op zoek moeten gaan naar een passend elektronisch systeem dat voldoende waarborgen biedt. Een voorbeeld van een online register bestaat al in België. Biedt dit ook een oplossing voor het ouderwetse systeem in Nederland? Of biedt blockchaintechnologie dé uitkomst?

(meer…)

Milieudefensie summons Shell: Similar obligations for States and companies when it comes to CO2 reduction?

Blog ClaireClaire Loven

In October 2019, The Hague Court of Appeal rendered an important judgment in the Urgenda case. Urgenda is a Dutch foundation fighting for a sustainable society, which started a legal case to force the Dutch government to adopt more stringent climate policies. In that case, The Hague Court of Appeal found a violation of Articles 2 (right to life) and 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights (ECHR), and ordered the Dutch State to reduce greenhouse gas emissions by at least 25 per cent by the end of 2020. Inspired by this judgment, the NGO Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), together with several related organisations, has taken yet another step in climate change litigation in the Netherlands by summoning Shell, one of the largest oil companies in the world. Although Milieudefensie is petitioning a company instead of a State, the claim is the same as the one against the State in the Urgenda case. Milieudefensie requests the court to order Shell to reduce its greenhouse gas emissions. This claim is founded on the argument that Shell is guilty of hazardous negligence and violates human rights because of its (lack of a) climate policy. This argument shows that Milieudefensie has not only taken a further step in climate change litigation, but also contributes to the trend of increasingly holding private actors accountable for human rights violations. In this blog, I discuss Milieudefensie’s claim in more detail, and analyse whether, and how, human rights arguments can be used to impose greenhouse gas reduction orders on private actors. (meer…)

De Wet Bibob en de aanpak van criminele motorbendes

PERTH, AUSTRALIA - SEPTEMBER 12: Rebels motorcycle club members ride from Meckering to Perth on September 12, 2013 in Perth, Australia. An estimated 1000 Rebels from chapters all over Australia gather for the road trip across the country to Perth. (Photo by Paul Kane/Getty Images)

Benny van der Vorm

Het is al vaker gesignaleerd: de Nederlandse rechtstaat wordt bedreigd door ondermijnende criminaliteit. Over de vraag wat nu precies wordt verstaan onder deze vorm van misdaad bestaat onduidelijkheid, maar we zijn het erover eens dat hard moet worden opgetreden tegen ondermijning. Als we op de website van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (hierna: RIEC-LIEC) afgaan, moeten wij hierbij voor denken aan criminele motorbendes. Het zal weinigen zijn ontgaan dat criminele motorbendes het zwaar krijgen te verduren. Regelmatig wordt het publiek op de hoogte gehouden van successen en tegenvallers van ‘justitie’ in de aanpak van motorbendes. Om deze criminele motorbendes zo effectief mogelijk aan te pakken wordt een arsenaal aan juridische wapens ingezet. Zo kan deelneming aan een criminele organisatie ten laste worden gelegd kunnen er fiscale maatregelen worden genomen om de motorbendes financieel te treffen, kan de vereniging civielrechtelijk worden ontbonden en kan het bestuursrecht een bijdrage leveren aan het sluiten van clubhuizen. Een gecombineerde inzet van al deze maatregelen moet ertoe leiden dat het gevaar dat uitgaat van criminele motorbendes in de kiem wordt gesmoord. Ook de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob, ook wel beschouwd als het paradepaardje van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad) kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van criminele motorbendes. Wat kunnen we van deze wet (vooral niet) verwachten? (meer…)

Collection of bodies in Mosul: An act of revenge, humanity – or both?

Sroor Al-HosayniKatharine Fortin

Last week, I listened to a podcast in NPR’s Rough Translation series that was on collecting the dead in Mosul, Iraq in 2018. The podcast is about Sroor Al-Hosayni, a 23 year old Iraqi woman who heads a team of volunteers who remove dead bodies from the rubble of Mosul, eight months after the city was liberated from its occupation by the Islamic State (IS/ISIS). Fascinated, I did more digging on the internet and found that Sroor’s work as a ‘body-collector’ has also been covered by the BBC and VICE news. In this post, I use these sources to recount the main parts of Sroor’s role as a ‘body collector’ and show how her story brings to light a set of rules in international humanitarian law (IHL) on ‘the collection of the dead’ that rarely get any attention in academic writings. Sroor’s story vividly illustrates the necessity of the rule that parties to an armed conflict should search for and collect the bodies of the dead ‘without distinction’ i.e. without taking account of their affiliation. The fact that Sroor gets into trouble with the authorities for collecting IS bodies evidences wider trends of counter-terrorism legislation impeding humanitarian action. Sroor’s story also illustrates the danger that the unsupervised removal of bodies may not only pose a health and security risk, but may also interfere with the gathering of forensic evidence needed in war crimes prosecution.

(meer…)

De Bol.com anti-vaccinatiesaga: over boekverboden, anti-vaxxers en spierballentaal van het kabinet

                                                                                        Manon Julicher

censorship-3308001_960_720

We worden overspoeld met alarmerende berichten over een dalende vaccinatiegraad. Deze zou zo erg teruglopen dat de groepsimmuniteit voor bepaalde ziekten in gevaar komt. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vorig jaar een vaccinatie-alliantie opgericht. Samen met ouders, artsen en deskundigen zet hij in op voorlichting om het belang van vaccinatie duidelijk te maken. Wat dan absoluut niet meehelpt, is dat online verkoopplatform Bol.com allerlei anti-vaccinatieboeken hoog in zijn ranglijstjes aanprijst. Volkskrant heeft onderzocht dat de top-5 zoekresultaten bij de term ‘vaccinatie’ bij Bol.com louter bestaat uit niet-wetenschappelijke boeken die kritisch zijn over vaccinatie. Een ondermijning van alle inspanningen van de afgelopen tijd, vindt Blokhuis. Daarom heeft hij Bol.com opgeroepen de zogenaamde ‘anti-vaxxboeken’ uit de etalage te halen, of misschien zelfs wel helemaal niet meer te verkopen. In reactie gaf Bol.com aan dat het boeken niet vooraf wegens hun inhoud weert. Het is aan de koper om te bepalen wat wel en niet gelezen wordt. Maar – en nu komt het – voor die boeken die volgens de wet niet verkocht mogen worden zegt het verkoopplatform een uitzondering te maken. Hè? Boeken die niet verkocht mogen worden? Maar we hebben in Nederland toch een censuurverbod? Precies dit censuurverbod gooien we altijd in de strijd als het belang van de Nederlandse Grondwet ter discussie staat. Kan de wetgever dan toch zomaar de verkoop van boeken verbieden? En ook als dat mag, is een verbod op anti-vaccinatieboeken dan wel wenselijk? In dit blog een juridische verkenning.

(meer…)

Artificial intelligence in courts: A (legal) introduction to the Robot Judge

2548749Stefan Philipsen & Erlis Themeli

The exercise of government power is increasingly automated. Modern technology makes it possible to reduce the direct human involvement in a great variety of government domains. Human involvement in domains like tax and social security is already limited to the most complex cases. One of the questions this development raises is whether artificial intelligence (AI) will also impact other branches of government, besides the executive. Last month the Estonian ministry of Justice ordered the design of a ‘Robot Judge’ to help the judiciary fight backlogs in the Estonian small claims procedure. And as futuristic as a ‘Robot Judge’ may sound, the Estonian efforts do not stand alone. Also in the Netherlands, the use of AI by the judiciary is on the political agenda. This makes sense since the use of AI by the judiciary holds many promises. Procedures are expected to be cheaper, faster, and less biased. However there are, as with the automation of executive government decisions, also concerns. In this blog we give a short introduction to the development of the Robot Judge.

(meer…)

The Two-Way Street Between Law and Social Psychology

 

                                       Kees van den Bos

Blog KeesInsight into social psychology is relevant for the understanding of how the law works in courtrooms, how people perceive the law as a legal system, and how officials function in several legal contexts, such as in the areas of legal decision making, law making, and law enforcement. In other words, social psychology is needed to understand how the law works (or law in action). Furthermore, in part because both social psychology and law share an emphasis on behavioural regulation, notions about how the law should work (or law in the books) can also profit from an understanding of basic principles of social psychology. Importantly, insights into the social psychology of law are not merely an application of basic social psychological principles in legal contexts. Rather, studying social psychology and the law often provides insights that may well feed into basic social psychological research. Thus, both law and social psychology can learn from each other. In this blog I reflect on the two-way street between law and social psychology.

(meer…)

Klimaatrechtszaakfobie

Blog TimTim Bleeker

Volkskrant-columnist Martin Sommer is naar eigen zeggen banger voor Milieudefensie dan voor klimaatverandering. Dat is opmerkelijk, want in tegenstelling tot klimaatverandering veroorzaakt Milieudefensie geen hittegolven, zeespiegelstijging en schade aan ecosystemen. Milieudefensie wil via de rechter de klimaatimpact van oliebedrijven zoals Shell reduceren. Eerder stapte stichting Urgenda naar de rechter om het Nederlandse klimaatbeleid te laten toetsen. Deze klimaatorganisaties menen dat er nú actie nodig is, om gevaarlijke klimaatverandering in de toekomst te voorkomen.

Waarom zou iemand zo bang zijn voor klimaatrechtszaken? Sommer lijkt te geloven dat de toekomst (nog) te onzeker is voor ingrijpende klimaatmaatregelen. Bovendien meent hij dat het klimaatdebat niet thuishoort in de rechtszaal. Sommer is niet de eerste of de enige met deze bezwaren. Jurist Lucas Bergkamp verkondigt al sinds het verschijnen van het Urgenda-vonnis een vergelijkbaar geluid. Het is daarom hoog tijd voor een reactie op deze klimaatrechtszaakfobie. (meer…)

Egenberger and Bauer: The EU Charter as a source of rights and obligations for individuals

EU flagIndividual-i.svg

Sim Haket

The Egenberger and Bauer judgments concern what has been described as probably the most important development in EU fundamental rights law in a long time (Sarmiento): establishing the horizontal direct effect of some of the provisions of the EU Charter of Fundamental Rights (Charter). The Bauer judgment also established the duty of consistent interpretation in relation to the Charter. Despite the clear terms of the judgments, the role played by individuals as either beneficiaries or addressees of the Charter is worthy of further reflection; is the Charter a direct source of rights and obligations in disputes between individuals? I first discuss in a more general way the remedies of direct effect and consistent interpretation in EU law before I turn to the Egenberger and Bauer judgments and their meaning for consistent interpretation and in particular the direct effect of the Charter in disputes between individuals. (meer…)