Montaigne Centrum Blog

De Tweede Kamerverkiezingen 2021: de rechter in de trias

De rechtsstaat was een hot topic in de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, althans, als wij de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de aanloop naar die verkiezingen mogen geloven. Dit jaar hebben de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s veel aandacht besteed aan het functioneren en moderniseren van de rechtsstaat en de rol van de rechter…

Lees meer


The Big Bang in EU Law, Promises and Empirical Reality

Who knows the European Court of Justice’s (ECJ) Van Gend & Loos judgment? Silly question, of course. The judgment has become famous for introducing the direct effect of EU law, allowing individuals to rely directly on EU law provisions against Member States and, sometimes, even against other individuals. But who can tell what the direct…

Lees meer


Het avondklokoordeel en de rol van de rechter

,

Afgelopen dinsdag oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de avondklok per direct van tafel moet. De ontwikkelingen gingen vervolgens razendsnel: ’s avonds ging de directe inwerkingtreding van het vonnis van tafel, het kabinet presenteerde een nieuwe spoedwet en as we write loopt het hoger beroep. In dit blogbericht nemen wij een stap terug en…

Lees meer

Judiciaries Must Build Support in Societies

,

The concerted attacks on judicial independence in a range of European countries, especially in Poland and Hungary, draw widespread condemnation internationally but also feelings of frustration: Why does the European Commission not act decisively to block this ‘backsliding’? High expectations turned into disillusionment (Steinbeis 2020). This is of course a vital issue, but the sole…

Lees meer

Bestuursrechtspraak na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

Het zal niemand zijn ontgaan: in december verscheen een rapport waarin de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeert dat bij de terugvordering van kinderopvangtoeslag de laatste jaren ongekend onrecht heeft plaatsgevonden. Zowel de wetgever als het bestuur hebben volgens de commissie veel te weinig oog gehad voor bijzondere omstandigheden waaronder de strikte toepassing van algemene regels kan…

Lees meer

Following the Constitution in Times of Corona: A Path to Redeeming Constitutional Idolatry in The Netherlands?

In his book ‘Constitutional Idolatry and Democracy’, Brian Christopher Jones describes constitutional idolatry as ‘drastically or persistently over-selling the importance and effects of written constitutions’.  For a scholar trained in Dutch constitutional law this is a rather foreign concept. Although the Dutch Constitution (hereafter: Constitution) is one of the oldest in the world, the Netherlands is…

Lees meer

De onafwendbare opmars van het empirisch onderzoek binnen het burgerlijk procesrecht

In de recent verschenen Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (Boomjuridisch, 2020) schreef ik in hoofdstuk 13 over het burgerlijk procesrecht en het empirische onderzoek dat de afgelopen jaren binnen de brede contouren van dat rechtsgebied is verricht. Naast een beschrijving van het in Nederland verrichte empirisch onderzoek dat valt binnen het algemeen deel van het…

Lees meer

Algorithmic discrimination in Europe: Challenges and Opportunities for EU equality law

Early 2020, the European Commission recognized in the preamble of its White Paper on Artificial Intelligence that AI ‘entails a number of potential risks’ including ‘gender-based or other kinds of discrimination’. It therefore deemed ‘important to assess whether [EU law] can be enforced adequately to address the risks that AI systems create, or whether adjustments…

Lees meer