Montaigne Centrum Blog

Het verhaal van het recht in een democratische rechtsstaat

Weinig zo klassiek als literatuur. Voor wie in de coronaperiode nog steeds niet toekwam aan het lezen van Dostojevski’s Misdaad en straf (en ook voor andere geïnteresseerden), betoog ik graag waarom verhalen inspiratie bieden voor ons denken over het recht. Allereerst heeft het recht zelf kenmerken van een literair werk. Rechtsfilosoof Ronald Dworkin beschreef de…

Lees meer

Should we increase greenspace to improve living environments in Dutch prisons?

,

There is growing consensus among academics and policy makers that the living environments in Dutch prisons need to be improved. This belief is fuelled by the idea that better living environments will enhance the well-being of both prisoners and prison staff. Also, it will strengthen the effectiveness of the criminal sentencing system, as prisoners who…

Lees meer


De Tweede Kamerverkiezingen 2021: de rechter in de trias

De rechtsstaat was een hot topic in de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, althans, als wij de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de aanloop naar die verkiezingen mogen geloven. Dit jaar hebben de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s veel aandacht besteed aan het functioneren en moderniseren van de rechtsstaat en de rol van de rechter…

Lees meer


The Big Bang in EU Law, Promises and Empirical Reality

Who knows the European Court of Justice’s (ECJ) Van Gend & Loos judgment? Silly question, of course. The judgment has become famous for introducing the direct effect of EU law, allowing individuals to rely directly on EU law provisions against Member States and, sometimes, even against other individuals. But who can tell what the direct…

Lees meer


Het avondklokoordeel en de rol van de rechter

,

Afgelopen dinsdag oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de avondklok per direct van tafel moet. De ontwikkelingen gingen vervolgens razendsnel: ’s avonds ging de directe inwerkingtreding van het vonnis van tafel, het kabinet presenteerde een nieuwe spoedwet en as we write loopt het hoger beroep. In dit blogbericht nemen wij een stap terug en…

Lees meer

Judiciaries Must Build Support in Societies

,

The concerted attacks on judicial independence in a range of European countries, especially in Poland and Hungary, draw widespread condemnation internationally but also feelings of frustration: Why does the European Commission not act decisively to block this ‘backsliding’? High expectations turned into disillusionment (Steinbeis 2020). This is of course a vital issue, but the sole…

Lees meer

Bestuursrechtspraak na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

Het zal niemand zijn ontgaan: in december verscheen een rapport waarin de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeert dat bij de terugvordering van kinderopvangtoeslag de laatste jaren ongekend onrecht heeft plaatsgevonden. Zowel de wetgever als het bestuur hebben volgens de commissie veel te weinig oog gehad voor bijzondere omstandigheden waaronder de strikte toepassing van algemene regels kan…

Lees meer