Montaigne Centrum Blog

Emanuel van Dongen


Problem-Solving Justice – Bringing Justice close to People: De vrederechter in Nederland

Emanuel van Dongen Onlangs heeft de Tweede Kamer  het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om de ‘vrederechters’ in te passen in de reguliere rechtspraak. Vrederechters zijn kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De vrederechter is bedoeld voor eenvoudige zaken op het gebied van civiel-,…

Lees meer