Montaigne Centrum Blog

Rick Verschoof

Change is timeless

Rick Verschoof This week I realized that during my entire professional life I have had to deal with changes. This already started when I was still working at the UU from 1985 until 1994. Simply in the education I experienced the semester system (2 teaching periods), the ‘block system’ (5 teaching periods) and the trimester…

Lees meer

Veranderen is van alle tijden

Rick Verschoof Deze week realiseerde ik me dat ik zo ongeveer mijn hele beroepsleven te maken heb gehad met veranderingen. Dat begon al toen ik nog bij de UU werkte van 1985 tot 1994. Alleen al in het onderwijs heb ik toen een semestersysteem (2 onderwijsperiodes), een blokkensysteem (5 onderwijsperiodes) en een trimestersysteem (3 onderwijsperiodes) meegemaakt….

Lees meer