Montaigne Centrum Blog

Sjoerd Staal

De Urgenda-uitspraak: rechter zijn boekje te buiten?

  Sjoerd Staal Deze blog is onderdeel van een studentenserie. Het blog is geschreven door een bachelorstudent. Hoewel al veel is geschreven over de Urgenda-uitspraak – de uitspraak waarin de rechter de staat beval haar beleid inzake het terugdringen van broeikasgassen aan te passen – wordt de discussie vaak gevoerd op een te algemeen niveau….

Lees meer