Auteursarchief: Marc Simon Thomas

Marc Simon Thomas

Over Marc Simon Thomas

Marc Simon Thomas is a legal anthropologist with broad experience on legal pluralism, customary legal systems, indigenous rights, interlegality, and dispute settlement. Has conducted ethnographic fieldwork in Guatemala and Ecuador. Has published articles and a booklet, and has delivered several papers and presentations at international professional and academic conferences on topics in legal pluralism and interlegality, especially concerning Ecuador. Inspiring, skilled and experienced supervisor of MA and BA research projects; has taught several courses at the universities of Amsterdam, Leiden, Utrecht, and Wageningen. Currently, Marc works as a postdoctoral researcher at the "Montaigne Centre" for Judicial Administration and Conflict Resolution.

De rechter en de mediator. Vriendjes worden?

blog marcMarc Simon Thomas 

Niet zo lang geleden mocht ik aanschuiven bij een inspiratiebijeenkomst van de Expertgroep Maatwerk en Mediation (hierna: EMM) van de Rechtspraak. Er waren enkele rechters, mediation-functionarissen, stafmedewerkers van verschillende rechtbanken en andere bij rechtspraak betrokken professionals aanwezig. Allemaal mensen met gedegen kennis van en een grote interesse in mediation. Het doel van de bijeenkomst was om van gedachten te wisselen over effectieve vormen van geschiloplossing binnen de rechtspraak. De rol van mediation stond daarbij centraal. Ik kon bij die bijeenkomst een tipje van de sluier oplichten van de voorlopige resultaten van een toen nog lopend onderzoek naar zakelijke mediation in Nederland. Een onderzoek dat inmiddels is afgerond en openbaar is gemaakt. Uit dat onderzoek kwam een verrassende uitkomst naar boven. Zo bleken respondenten een voorkeur te hebben voor mediation boven rechtspraak of een combinatie van mediation en rechtspraak te prefereren. Dit pleit nog maar weer eens voor extra aandacht voor mediation naast rechtspraak of voor een mengvorm van beide. Ik onderschrijf het enthousiasme voor de kansen voor een combinatie van rechtspraak en mediation. Maar enige waakzaamheid is daarbij wel op zijn plaats. Lees verder

Toegang tot Mediation

mediationMarc Simon Thomas

Onlangs verscheen in NRC Handelsblad een stuk van de hand van collega’s Grootelaar en Van den Bos over de nieuwe mediation wetgeving. Afgezien hiervan lijkt het publieke debat rondom mediation echter al enige tijd stil te liggen. Stilte voor de storm, vermoed ik. De door het (toenmalig) kamerlid Ard van der Steur ingediende initiatiefvoorstellen Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht, Wet registermediation en Wet mediation in het bestuursrecht zijn weliswaar ingetrokken, maar de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. Hoogstwaarschijnlijk vormt dat dan weer een aanleiding voor een nieuwe stroom artikelen in kranten, vakbladen en tijdschriften. Een vermoedelijk terugkomend thema daarbij zal de “eigen verantwoordelijkheid” en “zelfredzaamheid” van burgers zijn. Maar eigenlijk, zo betoog ik in deze blog, dwingt de onmiskenbare meerduidigheid van deze begrippen ons tot een reflectie op de toegang tot mediation. Lees verder