Tagarchief: Organisatie

De opstand van rechters

justitiaPhilip Langbroek

Rechters komen in  opstand tegen de eindeloze reeks veranderingen in de rechterlijke organisatie.  Er is meer aan de hand dan een eenvoudige fusiebeweging; de organisatie is te dominant geworden in het rechterswerk.

Rechters doen inhoudelijk werk. Ze geven oordelen in andermans geschillen. Om dat werk goed te kunnen doen, moeten ze goed zijn opgeleid. Er worden hoge eisen aan hen gesteld. Het rechterswerk is ook heel divers. Een familierechter heeft het inhoudelijk meestal een stuk minder moeilijk dan een handelsrechter. Maar waar die handelsrechter zich kan verdiepen in een moeilijke juridische puzzel, moet die familierechter kunnen omgaan met soms heftige emoties, en die in goede banen leiden. Met de internationalisering en de Europeanisering van het recht, zijn de rechterlijke taken inhoudelijk moeilijker geworden. Dat geldt over de hele linie van het recht.  De Raad voor de Rechtspraak is destijds ingesteld om de noodzakelijke veranderingen in het rechterswerk in goede banen te leiden. Het lijkt er nu op dat Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak hun hand jegens de rechters hebben overspeeld. Lees verder

Veranderen is van alle tijden

rustRick Verschoof

Deze week realiseerde ik me dat ik zo ongeveer mijn hele beroepsleven te maken heb gehad met veranderingen. Dat begon al toen ik nog bij de UU werkte van 1985 tot 1994. Alleen al in het onderwijs heb ik toen een semestersysteem (2 onderwijsperiodes), een blokkensysteem (5 onderwijsperiodes) en een trimestersysteem (3 onderwijsperiodes) meegemaakt. De meeste collega’s vonden die respectieve wijzigingen destijds een goed idee. Maar ook goede ideeën zijn tijdgebonden. Ik was dan ook niet verbaasd bij mijn terugkeer aan de UU in 2012 een systeem met 4 onderwijsperiodes aan te treffen.

En, opnieuw terug in de tijd, ik was nog maar een paar jaar bij de rechtspraak aan de slag of zeer grote veranderingen kondigden zich aan. Vanaf 1999 heeft de rechtspraak zichzelf in tien jaren enorm geprofessionaliseerd en gemoderniseerd als organisatie. Ik heb als gerechtsbestuurder daarvan tien jaar in de frontlinie gestaan: een gouden tijd om mee te maken en – op bescheiden schaal – mee vorm te geven. Lees verder