Maandelijks archief: januari 2020

The International Criminal Court at 18 years: Things to Watch in 2020

ICC pictureJulie Fraser

The International Criminal Court (ICC) turns 18 years old in 2020. As such, we can look back on the Court’s ‘childhood’ and forward to its first year as an adult.  Like all childhoods, there have been ups and downs, successes and lessons learned. There have been four final convictions against individuals for crimes against humanity and war crimes, and reparations ordered for hundreds of victims in three cases. There have also been acquittals (most recently of Mr Gbagbo and Mr Ble Goude regarding crimes during post-election violence in Côte d’Ivoire) and cases terminated (such as those in the Kenya situation). The Court has drawn criticism for its lengthy and expensive trials, limited success rate, and faced allegations of politicisation and double-standards. While States continue to ratify the ICC’s Rome Statute (like Kiribati most recently), two States have withdrawn – Burundi and the Philippines. While criticism has, of course, come from those outside the Rome Statute system, in 2019 many of the Court’s greatest supporters raised their own critiques. Given this backdrop, five issues to follow in 2020 include: 1) an independent expert review of the ICC; 2) the election of a new Prosecutor and Judges; 3) investigations in Myanmar/Bangladesh and (potentially) Afghanistan; 4) conclusion of the cases against Mr Ongwen and Mr Ntaganda; and 5) the unexpected.

Lees verder

De vrederechter of nabijheidsrechter als methode van conflictoplossing

gavel-2492011_1920Eddy Bauw en Ivo Giesen

Politiek en rechterlijke organisatie lijken eensgezind in de wens om het huidige aanbod aan toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak uit te breiden. Daarbij is de gedachte dat dit kan bijdragen aan het oplossen van de aan geschillen onderliggende, vaak ‘alledaagse problemen’. Aan de gewenste uitbreiding zijn inmiddels vele benamingen toegekend, zoals ‘Huizen van het recht’ (in een plan van de SP), ‘buurtrechters’ (in het regeerakkoord) en (in experimenten binnen de Rechtspraak) ‘spreekuurrechter’, ‘wijkrechter’, ‘regelrechter’, ‘overlegrechter’, ‘bemiddelingsraadsheer’ en ‘gericht op oplossing’. De minister van Rechtsbescherming wil met een wetsvoorstel voor een ‘Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging’ meer ruimte bieden om hier door middel van experimenten meer inhoudelijk invulling aan te geven. Als ‘lichtend voorbeeld’ wordt in de discussie in Nederland verwezen naar de zogenoemde ‘vrederechter’ zoals deze in Nederland na de Franse overheersing begin 19e eeuw kort, en Frankrijk ook daarna heeft bestaan en in België nog steeds bestaat. Deze blog gaat in op de behoefte aan aanvulling van het huidige stelsel en bespreekt de mogelijke doelstelling en vormgeving daarvan, mede in het licht van de ervaringen met de vrederechter in België.

Lees verder