Maandelijks archief: juni 2018

Drifting between disciplines: the challenges of doing multi- and interdisciplinary research

Dr. Erie Tanja, postdoctoral researcher

Multidisciplinary research

Nowadays, when talking about scientific research, the call to make it multi- or interdisciplinary, is never far away. Although the terms are often mixed up or used interchangeably, there is a difference. Multidisciplinary research is about ‘simply’ combining insights from different disciplines; interdisciplinary research is the ‘symbiosis of disciplinary questions, methods and outcome measures’, transforming scientific identities in the process (De Jonge Akademie 2015). As so many researchers are trying to find out how to go from mono- to multi- and interdisciplinary research, it is necessary to share experiences and insights to prevent all of us from unnecessarily reinventing the wheel. In this blog, I want to do just that. Sharing my personal experience and viewpoints, means n=1 and that the perspective is inherently subjective. In the social sciences, such results would not merit much attention. But sharing and comparing experiences will help other researchers that conduct multi- or interdisciplinary research to find the way forward.

Lees verder

De Urgenda-uitspraak: rechter zijn boekje te buiten?

Sjoerd Staal

Stichting_Urgenda

Deze blog is onderdeel van een studentenserie. Het blog is geschreven door een bachelorstudent.

Hoewel al veel is geschreven over de Urgenda-uitspraak – de uitspraak waarin de rechter de staat beval haar beleid inzake het terugdringen van broeikasgassen aan te passen – wordt de discussie vaak gevoerd op een te algemeen niveau. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag in welke gevallen een dergelijk bevel wel of niet te rechtvaardigen is, zijn er simpelweg teveel factoren die moeten worden meegewogen. Om deze reden is het mijns inziens zinniger om de Urgenda-uitspraak als een op zichzelf staande zaak tegen het licht te houden, met maar één juist oordeel over de uitspraak als gevolg. Lees verder