Maandelijks archief: mei 2017

Licht aan het einde van de tunnel voor de levenslang gestrafte?

Tunnel Light At The End Of The Tunnel Tunnel TubePauline Jacobs

De levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die de Nederlandse rechter kan opleggen. In Nederlands zitten momenteel 33 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit zoals opgemerkt door het CPT in het rapport naar aanleiding van het bezoek aan Nederland in 2016. De praktijk van de oplegging en de tenuitvoerlegging van levenslange gevangenisstraf in Nederland staat al enige tijd onder druk. Nu de Nederlandse strafrechter huiverig is geworden om levenslange gevangenisstraffen op te leggen wegens strijdigheid ervan met artikel 3 EVRM en de uitspraak in de zaak Murray tegen Nederland, heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zich genoodzaakt gezien de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf aan te passen. Deze wijzigingen maken de Nederlandse levenslange gevangenisstraf echter geenszins “Straatsburg-proof”.   Lees verder

Naar een prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht?

light-bulb-1002783_1920Ivo Giesen

In het recente verleden heeft de regering zich positief uitgesproken over een (beperkte) invoering van de prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht, parallel aan de bestaande procedure in het civiele recht (art. 392 e.v. Rv) en het belastingrecht (art. 27ga AWR). De vraag die wij aan de orde stellen is of de prejudiciële vraagprocedure inderdaad een aanwinst voor het bestuursrecht zou zijn. En indien het antwoord op die vraag bevestigend is, waar liggen dan nog aandachtspunten als het gaat om de invoering en toepassing ervan? Voor een beschouwing hierover is tevens aanleiding omdat onlangs de civielrechtelijke Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is geëvalueerd, en daarin is geconcludeerd dat die wet een onverdeeld succes is geworden. Is dat succes eigen aan het feit dat het gaat om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad als cassatierechter, of gaat dat ook op voor het bestuursrecht, waar het – naast de Hoge Raad in belastingzaken – gaat om drie hoogste feitenrechters?  Lees verder

Procedural review: a solution for the European Court of Human Right’s problems?

ECHRJanneke Gerards

Human rights cases often concern politically sensitive matters. An example is the case the European Court of Human Rights decided two weeks ago on the Beslan hostage taking drama. In 2004, about 800 children and 300 of their parents were taken hostage in a school in Beslan, Russia, and were held in the school building under very harsh conditions. Several of the male hostages were executed in full view of the children. After unsuccessful negotiations with the hostage takers, the authorities decided to storm the school and end the siege. Much is unclear about what happened, but some powerful explosions occurred, killing dozens of people, and a fire broke out, which killed even more children and their parents. Over 330 people lost their lives and hundreds more were wounded. Not satisfied with the way in which the authorities responded to the occurrences, some of the victims and their relatives approached the European Court of Human Rights and asked it to examine if the Russian authorities had done enough to protect their lives and safety. Given the context of terrorism and civil strife in the North Caucasus, the case was of tremendous political sensitivity. Moreover, the facts were disputed and it was far from clear who should be considered to bear primary responsibility for the killing of so many children and their parents – the terrorists or the Russian authorities. Clearly, thus, this is an extremely hard case for the European Court of Human Rights to decide, and the question may arise what approach it should choose in dealing with it. Lees verder