Maandelijks archief: januari 2017

Responsieve opstelling binnen de Trias

ortlepeenheidRolf Ortlep

Relatief recent verscheen een redactioneel van de heer Scheltema, regeringscommissaris voor de algemene regels van het bestuursrecht, met als titel: ‘Bureaucratische rechtsstaat of responsieve rechtsstaat? (NTB 2015/37 en zie daarna zijn ‘Uitbesteding van overheidstaken: wegbestemming van rechtsbescherming? (NTB 2016/49)). Niet alleen in dat redactioneel maar ook in andere bronnen herken ik steeds vaker ‘responsieve opstelling’ als de nieuwe buzz-woorden, in de zin van een open dialoog tussen overheid en burger waarin verwachtingen en vraag en antwoord zich aan elkaar aanpassen. Er is veel aandacht voor een responsieve opstelling van een afzonderlijke staatsmacht maar relatief weinig aandacht voor de gevolgen die een dergelijke opstelling voor het evenwicht binnen de Trias heeft. Ook al wordt het afwijkend gepresenteerd, het vraagstuk van een responsieve opstelling is in de kern niet wezenlijk anders dan het oude leerstuk van de verhouding tussen de verschillende staatsmachten. Lees verder

Unity of law in the application of the duty of consistent interpretation?

Sim Haket

This blog considers whether unity of law should be strived for in the EU law remedy of the duty of consistent interpretation and, if so, how this could be achieved. I explain why it is necessary to differentiate between the national and the EU level when addressing this question. I argue that unity of law is not a pie in the sky on the EU level but that, on account of differences in the national methods of interpretation, the degree of unity will probably not be the same on the national and the EU level. To conclude this blog, I suggest three ideas to achieve a high degree of unity in the application of the duty of consistent interpretation on the national level, and that the Dutch could perhaps learn something from the Germans in this respect.
Lees verder