Maandelijks archief: juni 2016

Brexit: why EU leaders should hold their horses

parliamentBas van Bockel

According to art. 50 of the Treaty on European Union (“TEU”, Lisbon version), “any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements”. In February of this year the European Parliament published a briefing informing citizens and politicians of the backgrounds and the debate on this provision (published here: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf). (For those with an academic interest in the issue, I highly recommend the piece by my friend Adam Łazowski, ‘Withdrawal from the European Union and alternatives to membership’ that is referenced). No doubt, the aftermath of the Brexit referendum has brought on a profound constitutional crisis in Britain which will take time to play out. EU leaders, while understandably frustrated and deeply concerned about the harmful consequences of this period of profound uncertainty for the economy and indeed for the very future of the European project, should realize that putting pressure on the UK to submit a notification subject to art. 50 TEU won’t help – and that frankly, it is not the most mature response either. Lees verder

Waarom het tribunaal dat het Zuid-Chinese Zee geschil behandelt plaats zou moeten maken voor een oplossing op basis van onderhandelingen

2000px-south_china_sea_location_map-svgTom Zwart

In het Westen wordt het internationale recht in de collegezalen van juridische faculteiten en de kantoren van de ministeries van Buitenlandse Zaken uitsluitend nog geassocieerd met rechterlijke instanties en tribunalen. Het idee lijkt te hebben postgevat dat iets enkel als recht kan worden aangemerkt als het afkomstig is van een internationale rechterlijke instantie. Deze juridisering gaat voorbij aan het feit dat deze internationale organisaties hun bestaan te danken hebben aan verdragen die zijn afgesloten door staten, die nog steeds de belangrijkste actoren zijn in het internationaal recht. Lees verder