Maandelijks archief: juni 2015

Toegang tot Mediation

mediationMarc Simon Thomas

Onlangs verscheen in NRC Handelsblad een stuk van de hand van collega’s Grootelaar en Van den Bos over de nieuwe mediation wetgeving. Afgezien hiervan lijkt het publieke debat rondom mediation echter al enige tijd stil te liggen. Stilte voor de storm, vermoed ik. De door het (toenmalig) kamerlid Ard van der Steur ingediende initiatiefvoorstellen Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht, Wet registermediation en Wet mediation in het bestuursrecht zijn weliswaar ingetrokken, maar de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. Hoogstwaarschijnlijk vormt dat dan weer een aanleiding voor een nieuwe stroom artikelen in kranten, vakbladen en tijdschriften. Een vermoedelijk terugkomend thema daarbij zal de “eigen verantwoordelijkheid” en “zelfredzaamheid” van burgers zijn. Maar eigenlijk, zo betoog ik in deze blog, dwingt de onmiskenbare meerduidigheid van deze begrippen ons tot een reflectie op de toegang tot mediation. Lees verder

Rechterlijke onafhankelijkheid voorlopig gehecht

ehrmLeonie van Lent

Zoals het een centrum van onderzoek naar rechtspleging betaamt, zijn in eerdere blogs al prangende vragen over de kwaliteit van de rechtsstaat en het functioneren van de rechterlijke macht de revue gepasseerd. Als er een onderwerp is waarin de hedendaagse pijnpunten van de Nederlandse rechtsstaat samenkomen, is het wel de voorlopige hechtenis. Hier werken het politieke veiligheidsdenken, het politiseren van de rechtsstatelijke waarborgen (Alex Brenninkmeijer, ‘Stresstest rechtsstaat Nederland’, NJB 2015, afl. 16, p. 1049), en publieke opinie op een bijzonder pijnlijke manier in op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, die kritische toetsing en de onschuldpresumptie moet waarborgen. Lees verder