Auteursarchief: Janneke Gerards

Janneke Gerards

Over Janneke Gerards

Het onderzoek van Janneke Gerards concentreert zich op grondrechten, gelijke behandeling, rechterlijke toetsing en vergelijkend publiekrecht. De onderlinge verhouding tussen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EU-recht en het nationale recht speelt een belangrijke rol in haar onderzoek. Zij richt zich in haar wetenschappelijk werk daarnaast op kwesties als de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de dogmatische ontwikkelingen in de EU-grondrechtenrechtspraak en op algemene leerstukken van grondrechten. Op 29 maart 2017 sprak zij haar oratie uit: Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving. Janneke Gerards is sinds 2015 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij is redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM), European Human Rights Cases (EHRC) en het Sdu-Commentaar EVRM. Naast haar universitaire werkzaamheden is zij onder meer verbonden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag en is zij lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ook is zij coordinator van de juridische Onderzoeksmaster van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij onder andere voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW), lid van de Staatscommissie Grondwet en lid van de Commissie-Wolfsen. Voorheen was zij verbonden aan de Universiteit Maastricht (1998-2003), de Universiteit Leiden (2003-2011) en de Radboud Universiteit (2011-2016). Samen met Antoine Buyse en Paulien de Morree heeft Janneke Gerards een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld over Europese mensenrechten en open samenlevingen. Zie daarvoor www.coursera.org/learn/humanrights of bekijk de teaser op www.youtube.com/watch?v=nxNpjwEIPXo.

Spiegel of lachspiegel? Over het EVRM en het Urgenda-arrest

industry-1752876_1280

Janneke Gerards

Op 20 december 2019 wees de Hoge Raad arrest in de Urgenda-zaak. Daarin bevestigde de Hoge Raad dat de Staat verplicht is om eind 2020 een reductie van broeikasgassen te realiseren van 25%. Politiek gezien is het afwachten hoe het nu verder gaat en of (en hoe) het kabinet erin slaagt om gevolg te geven aan de uitspraak. Ook is het afwachten wat er gaat gebeuren als het de Staat niet lukt om de nodige maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Intussen is het arrest zelf een snoepwinkel voor juristen. Het arrest raakt vrijwel alle klassieke rechtsgebieden aan, van klassiek civiel procesrecht tot internationaal recht en staatsrecht. Ook het EVRM speelt een centrale rol in de uitspraak. Hieronder worden twee bijzonder interessante EVRM-punten uit de juridische snoepwinkel van Urgenda extra belicht: de rol van de adviesprocedure onder Protocol 16 EVRM en de manier waarop de Hoge Raad omgaat met het zogenaamde ‘spiegelbeginsel’ en de minimumbescherming van artikel 53 EVRM.

Lees verder

Protecting the rule of law by European Courts – which way to go?

blog Janneke ECHRBlog Janneke CJEUJanneke Gerards

The rule of law is under pressure in many States. In recent times, for example, Hungary and Poland have been severely criticised for changes they have made to their systems that undermine judicial impartiality and independence. Moreover, in several States, the pluriformity of the media is under pressure, the role of civil society is threatened, and the fundamental rights of minorities and asylum seekers are breached. These are all worrisome signs of the erosion of democracy and the rule of law in Europe. An important question is what can be done to stop this process of erosion and protect the values underlying the rule of law? Of course, political mechanisms can be used, but people and institutions also increasingly turn to supranational courts such as the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice of the EU (ECJ). For example, in Hungary, the number of applications lodged at the ECtHR concerning rule of law issues has surged, and in Poland, both the Supreme Court and other Polish courts have brought rule of law issues to the ECJ’s attention. From a strategic perspective, the question can be asked whether it makes a difference for those who want to be involved in this type of litigation to address either the ECtHR or the ECJ with rule of law concerns?This post argues that it does, because of the differences in procedure and approach taken by the two European Courts. Lees verder

Protocol 16 EVRM: baat het niet, dan schaadt het ook niet?

Janneke Gerards

Scale-of-justice-question-mark

Op 1 augustus a.s. treedt Protocol 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in werking voor de eerste tien staten die het hebben geratificeerd. Dit zogenaamde Advies- of Dialoogprotocol roept een nieuwe procedure in het leven bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), die wel wat wegheeft van de prejudiciële procedure in het EU-recht. Specifiek aangewezen nationale hoogste rechters krijgen de mogelijkheid om, tijdens een lopende procedure, het EHRM te vragen om advies over principiële vragen over de interpretatie en toepassing van het EVRM. Is dit nu wel of niet een goed idee? Lees verder

Deskundigenserie: Het gezelschapsspel van het duiden van EHRM-rechtspraak, of het raadsel van Korošec t. Slovenië

expertJanneke Gerards

Het Korošec-arrest heeft in Nederland heel wat teweeggebracht. Allerlei mensen zijn in de pen geklommen om de uitspraak te duiden; dit blog wijdt er zelfs een hele ‘deskundigenserie’ aan. Vanuit EVRM-perspectief is niettemin de vraag of al die aandacht gerechtvaardigd is. Het is immers een unanieme uitspraak, die van het Hof slechts ‘importance level 3’ heeft meegekregen. Doorgaans is dat niet het soort EHRM-uitspraken dat naar de letter gelezen kan worden, of waaruit snel juridische conclusies kunnen worden getrokken. Maar hoe bepaal je dan eigenlijk wat de waarde is van zo’n EHRM-uitspraak? En als je hem niet letterlijk kunt lezen, hoe dan wel? Lees verder

Procedural review: a solution for the European Court of Human Right’s problems?

ECHRJanneke Gerards

Human rights cases often concern politically sensitive matters. An example is the case the European Court of Human Rights decided two weeks ago on the Beslan hostage taking drama. In 2004, about 800 children and 300 of their parents were taken hostage in a school in Beslan, Russia, and were held in the school building under very harsh conditions. Several of the male hostages were executed in full view of the children. After unsuccessful negotiations with the hostage takers, the authorities decided to storm the school and end the siege. Much is unclear about what happened, but some powerful explosions occurred, killing dozens of people, and a fire broke out, which killed even more children and their parents. Over 330 people lost their lives and hundreds more were wounded. Not satisfied with the way in which the authorities responded to the occurrences, some of the victims and their relatives approached the European Court of Human Rights and asked it to examine if the Russian authorities had done enough to protect their lives and safety. Given the context of terrorism and civil strife in the North Caucasus, the case was of tremendous political sensitivity. Moreover, the facts were disputed and it was far from clear who should be considered to bear primary responsibility for the killing of so many children and their parents – the terrorists or the Russian authorities. Clearly, thus, this is an extremely hard case for the European Court of Human Rights to decide, and the question may arise what approach it should choose in dealing with it. Lees verder