Categoriearchief: Organisatie

Independence and autonomy: the parallel worlds of courts and public agencies

scale blog fransFrans van Dijk

Courts and public agencies are developing in their own way under different pressures, but their paths seem to converge. For the judiciary the key issue is independence; in public agencies it is all about autonomy. These two concepts derive from different perspectives, but are very similar in their consequences for governance. This was one of the conclusions of the workshop on independence in the public sector, which was hosted by the Montaigne Centre and RENFORCE and jointly organised with ACTORE, the Jean Monnet Centre of Excellence of the University of Antwerp on Friday 16 November 2018. Comparing judicial systems with modern agencies, my conclusion is that many judiciaries are governance wise in suspended animation: judicial organisations are generally out-dated, but cannot be changed because of the fear of the other state powers of losing control over the judiciary. Lees verder

“Practically unimportant”? A poor excuse or well-executed sarcasm? — On China’s constitutional amendment removing the limitation on the President’s term of office

Shuai Zhang in response to a previous blog post by Cong-rui Qiao

chinese constitutionThe National Congress of China has recently passed a highly controversial constitutional amendment removing the limitation on the President’s term of office. Consequently, it is no longer limited to two consecutive terms. While some consider this amendment as a step towards dictatorship, many are seemingly trying to interpret it in a more sympathetic way. A very popular discourse regards the change merely as a “practically unimportant” technical fine-tuning. Ironically, this argument is roughly supported by two rival groups. This blog elaborates why neither of these groups is right in labelling such a change as “practically unimportant”, and argues that the constitutional amendment is in fact very important. Lees verder

Constitutional Amendments to China’s Presidency and Supervisory Commissions

China_State_Visit_(21706073543)Cong-rui Qiao

This blog is the first in a series on the amendments to the Chinese constitution. 

This blog is about an important affair in today’s China: the set of 21 amendments made to China’s Constitution in March 2018. It will interpret the political and practical implications of two high-profile amendments: 1) the constitutional change to the term limitation on the Presidency, which is the head of State; and 2) the constitutional inception of the State Supervisory Commission (“SSC”), which is the highest national supervisory body. It will do so in two dimensions. One is a textual reading of what has been amended in the Constitution. The other goes beyond textual aspects, explaining what changes these alterations imply. Where possible English translations to the text have been provided in the links. Lees verder

The Proof is in the Pudding: de waarde van traditionele justitiële mechanisms voor postconflict Afrika

justice-300x203Ingrid Roestenburg-Morgan

De dynamiek van hedendaagse conflicten onthullen de problemen die inherent zijn aan landen die de overgang maken van conflict naar vrede. Dit is de dynamiek waaruit transitional justice is ontstaan. Transitional justice is een onderzoeksgebied waar rechtvaardigheid niet alleen wordt beperkt tot strafrecht of vergelding, maar ook verwijst naar een holistisch scala van processen, die verantwoording, het achterhalen van de waarheid en verzoening omvatten. Kofi Anan, voormalig Secretaris-Generaal van de VN definieert transitional justice als een “volledige set van processen en mechanismen geassocieerd met de pogingen van de samenleving om in het reine te komen met een nalatenschap van misbruik op grote schaal, om zo verantwoording te verzekeren, om gerechtigheid te dienen en verzoening te realiseren.” Binnen de processen in dit kader, met name in relatie tot Afrika, is er een opleving van het traditionele gebruik van lokale rechtsmechanismen zichtbaar.

In deze blog zal ik een poging doen om kort de politieke omstandigheden weer te geven waarmee sommige staten geconfronteerd worden en die het gebruik van traditionale rechstmechanismen katalyseren en deze zo populair maken binnen het Afrikaanse transitional justice landschap. Ik zal betogen dat in sommige gevallen traditionele mechanismen grootschalige mensenrechtenschendingen adequaat kunnen aanpakken en vrede en verzoening tot stand kunnen brengen in postconflictsituaties. Ik suggereer daarbij dat de waarde van traditionele rechtvaardigheid binnen politiek geladen contexten kan dienen als een katalysator voor het bevorderen van eenheid. Zij maken gebruik van culturele en religieuze links van onderlinge verbondenheid die van waarde zijn in Afrikaanse samenlevingen, zoals de ubuntu was ingebed in het TRC proces en zoals de traditionele aftakkingen van Gacaca zich voegden naar een modern versie van Gacaca. Dit creëert dan mogelijkerwijs een meer ‘cultureel herkenbaar en sociaal zekere’ ruimte voor mensen om in te participeren. Lees verder

Why is a legal “case” literally called a “desk” in Chinese?

9789462367623_covr_large

Sjaak Zhang

Trials in China largely consist of written documents collected in a dossier rather than in oral debates. This perception and administration of (criminal) justice is deeply entrenched in China’s legal culture, which can be well illustrated by China’s peculiar terminology on (criminal) trial.  Lees verder

Problem-Solving Justice – Bringing Justice close to People: De vrederechter in Nederland

lawyer-151335_960_720Emanuel van Dongen

Onlangs heeft de Tweede Kamer  het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om de ‘vrederechters’ in te passen in de reguliere rechtspraak. Vrederechters zijn kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De vrederechter is bedoeld voor eenvoudige zaken op het gebied van civiel-, bestuurs- en strafrecht. Door rechtspraak dichtbij de bevolking te brengen en de griffiekosten laag te houden, wordt toegang tot de rechter voor iedereen gegarandeerd. Laagdrempelige toegang tot de rechter is een belangrijk doel van het vernieuwingsprogramma Maatschappelijke effectieve rechtspraak van de Raad voor de Rechtspraak. Het voorgestelde initiatief van de Tweede Kamer past bij recente experimenten die de rechtspraak al met verschillende vormen van laagdrempelige rechtspraak heeft gedaan, namelijk de Spreekuurrechter (Noord-Nederland) en de Burenrechter (Oost-Brabant). Daarnaast past het ook bij een lange historische traditie van de vrederechter – de vrederechter kent immers een historische voorganger uit de Franse tijd. Deze blog zal ingaan op deze rechtsfiguur uit een ver verleden en op basis daarvan enige aandachtspunten formuleren voor een zinvolle rol en taakomschrijving van een actieve, Nederlandse vrederechter. Lees verder

Unity of law in the application of the duty of consistent interpretation?

Sim Haket

This blog considers whether unity of law should be strived for in the EU law remedy of the duty of consistent interpretation and, if so, how this could be achieved. I explain why it is necessary to differentiate between the national and the EU level when addressing this question. I argue that unity of law is not a pie in the sky on the EU level but that, on account of differences in the national methods of interpretation, the degree of unity will probably not be the same on the national and the EU level. To conclude this blog, I suggest three ideas to achieve a high degree of unity in the application of the duty of consistent interpretation on the national level, and that the Dutch could perhaps learn something from the Germans in this respect.
Lees verder

Duality or Complementarity?The Political and Legal Orientations of the Chinese Petitioning Mandate

china_administrative_claimed_included-svgCong-rui Qiao

On 14 September 2016, the Chinese State Bureau for Complaint Letters and Visits (“Bureau”) in Beijing saw 24 lawyers providing legal advice for the petitioners. This was the first experiment of the joint-program between the Ministry of Justice and the Bureau, which aims to resolve litigation-related petitions. With much attention given to the ongoing reforms, this blog offers a brief analysis on the major characteristics and challenges of the Chinese petitioning system. Lees verder

Eerlijke rechters, betrouwbare rechters

eerlijkheidlangbroekPhilip Langbroek

Enkele weken geleden maakte een journalist op VGNyhetter, een grote Noorse Nieuwssite  bekend dat 19 Noorse rechters zaken hebben behandeld  waarin verzekeringsmaatschappijen partij waren, terwijl zij aandelen in  die verzekeringsmaatschappijen hadden. De journalisten Frank Haugsbø  en  Geir Olsenen hebben  dat bekwaam opgeklopt, inclusief verhalen van partijen die die zaken verloren hebben.  Die partijen zeggen nu natuurlijk, dat ze zich veel geld en moeite hadden kunnen besparen, of dat ze die rechters hadden gewraakt als ze het hadden geweten.  De vraag is of ze dan een andere uitspraak hadden gekregen. Lees verder

De BREXIT en de internationale ambities van de Nederlandse rechtspraak

brexit-1462470589paaEddy Bauw

De Raad voor de rechtspraak bracht begin dit jaar een plan tot oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) naar buiten. Daarbij werd vermeld dat dit NCC op 1 januari 2017 van start zal gaan. Inmiddels lijkt een ingangsdatum van 1 juli 2017 realistischer. De aanstaande Brexit maakt deze op zichzelf al prikkelende plannen nog interessanter. Krijgen de ideeën voor deze speciale voorziening voor internationale handelszaken in Amsterdam hierdoor de wind in de zeilen? In dit blog ga ik in op de aanleiding voor dit initiatief, op het vernieuwende ervan en de kansen op succes tegen de achtergrond van de Brexit. Lees verder