Categoriearchief: Europese Unie

De politiek, een slechte verliezer?

Leonie BlogLeonie Huijbers

De machtsverdeling tussen de wetgever – vertegenwoordigd door ‘de politiek’ – en de rechter – vertegenwoordigd door ‘de jurist’ – is een eeuwenoud dilemma. De vraag welke positie beide machten in het staatsrechtelijk geheel innemen is vaste kost voor de (staatsrecht)jurist. De balans tussen deze machten verandert regelmatig in een spanning – een spanning die vooral tastbaar wordt na belangwekkende uitspraken van de rechter, zoals de Urgenda-zaak. Steeds vaker lijken zaken bij de rechter te belanden omdat de politiek geen antwoord heeft op de voorliggende problemen. Als de rechter in een uitspraak dan een knoop doorhakt, zijn de politici er als de kippen bij om te benadrukken dat de rechter op de stoel van de wetgever is gaan zitten en dat het aan het volk is om een beslissing te nemen, niet aan de rechter. De vraag is echter of deze kritiek altijd terecht is. Probeert de politiek inderdaad de staatsrechtelijke institutionele balans te beschermen? Of is deze veeleer een slechte verliezer die een zondebok zoekt voor zijn eigen falen? Lees verder

Fake Facts: the Justice Scoreboard of the Directorate General for Justice and Consumer protection

justice-2071539_960_720Philip Langbroek

The European Commission has a justice policy which involves all national judiciaries, whose functioning is monitored. However I argue that this monitoring is done unsatisfactory. Justice is an important subject in the European Union. For example, trade and crime do cross borders and economic competition contracts and regulations need the guarantee of enforceability. It is obviously unavoidable that a lot of European law is involves regulation and law enforcement. National judiciaries play an important role in the enforcement of EU-law. And it seems perfectly justified that the European Commission monitors the functioning of those national judiciaries. The monitoring of that function is done through the so-called Justice Scoreboard. This Justice Scoreboard, however, is a methodologically inadequate device to evaluate the functioning of national justice systems. The main problem of the Justice Scoreboard is that the data it is based on are overall not reliable and based on nationally – differently! – defined statistics. Consequently, national numbers cannot adequately be compared, which leads to a misleading presentation of the data in bar charts. Lees verder

Game changer: how newspapers can stimulate legal unity in Europe

news-1172463_960_720

Niels Graaf

In the May 16th edition, the Frankfurter Allgemeine Zeitung lets us have it right between the eyes: ‘Is the ECJ ruling justified?’. This question, enclosed in a polling-feature, regarding Opinion 2/15 on the EU’s powers to conclude the EU-Singapore Trade Deal, is intriguing – perhaps even revolutionary. Probably for the first time, a European newspaper included internet polling to shed light on the public debate over ECJ decision making. Such a ‘popular judicial culture poll’ works two ways. It is not only a useful public opinion indicator, it also encourages readers to think about the European Court of Justice (ECJ) not as some alien institution but rather as part of the national public debate. As I will argue in this blog post, this popular judicial poll is one of the most recent ‘bottom-up’ signs of alignment between European judicial cultures, that is, the ideas and practices regarding judging and judicial organisation which have developed over time.
Lees verder

Rechtseenheid in de EU interne markt: op het snijvlak van eenheid en diversiteit

flagaueJotte Mulder

Hoe kan de diversiteit aan lidstatelijke ‘sociale systemen’ worden verenigd binnen een one-size-fits-all benadering van Europese marktintegratie? Dit is wellicht de voornaamste uitdaging van Europese marktintegratie en de rechtseenheid van het Europese recht. Daarbij wordt constant gebalanceerd op een snijvlak van eenheid (van het Europese recht) en diversiteit (van lidstatelijke belangen). Een breed gedeelde perceptie is dat deze scheidingslijn steeds onduidelijker wordt. Dat gebeurt enerzijds omdat steeds meer kwesties worden geharmoniseerd via richtlijnen, reguleringen en vormen van soft law. Anderzijds bestaat er een perceptie dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) deze balans bedreigt op basis van neoliberaal getinte ‘activistische rechtspraak’. Het Hof wordt op regelmatige basis geconfronteerd met de uitdaging de sociale diversiteit van de lidstaten te verenigen met de Europese integratiedoelstellingen. Op rechtspraak van het Hof is veel kritiek vanwege het feit dat lidstaten ingrepen in ‘nationale aangelegenheden’ steeds meer zien als een onrechtmatige inmenging in de vormgeving van ‘hun eigen’ publieke belangen. Het vinden van een juiste balans tussen eenheid en diversiteit is daarmee in toenemende mate van belang voor de rechtseenheid en de stabiliteit van de Europese Unie. Brexit is daarvan wellicht het voorbeeld in extremis. In deze en toekomstige blogs zal ik proberen tot een typologie te komen van de verschillende redenering op basis waarvan het Hof tot oplossingen komt in ‘moeilijke zaken’. Dat wil zeggen: de zaken die zich bevinden op het snijvlak van eenheid en diversiteit. Op welke wijze weet het Hof de uniforme toepassing van interne marktrecht te verenigen (of niet) met de sociaal economische diversiteit van de lidstaten en zou dat beter kunnen?   Lees verder

Brexit: why EU leaders should hold their horses

parliamentBas van Bockel

According to art. 50 of the Treaty on European Union (“TEU”, Lisbon version), “any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements”. In February of this year the European Parliament published a briefing informing citizens and politicians of the backgrounds and the debate on this provision (published here: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf). (For those with an academic interest in the issue, I highly recommend the piece by my friend Adam Łazowski, ‘Withdrawal from the European Union and alternatives to membership’ that is referenced). No doubt, the aftermath of the Brexit referendum has brought on a profound constitutional crisis in Britain which will take time to play out. EU leaders, while understandably frustrated and deeply concerned about the harmful consequences of this period of profound uncertainty for the economy and indeed for the very future of the European project, should realize that putting pressure on the UK to submit a notification subject to art. 50 TEU won’t help – and that frankly, it is not the most mature response either. Lees verder